Jõgevamaal on perspektiivi tervisekeskustel

Teisipäeval ja kolmapäeval Jõgevamaal viibinud tervise- ja tööminister Urmas Kruuse tutvus Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa meditsiiniasutustega, süüvis arstiabivõimaluste hetkeseisu ja tulevikuväljavaadetesse maakonna kolmes piirkonnas. Minister näeb Jõgevamaal perspektiivi ka tervisekeskustel nii Põltsamaal, Jõgeval kui Mustvees, mis luuakse tema nägemuse järgi  suuresti Euroopa Liidu rahade toel. Nendes keskustes oleks ühendatud mitme perearsti töö.

Tervise- ja tööminister Urmas Kruuse külaskäigul Jõgeva haiglasse oli kõneaineks tervisekeskuse ehk perearstikeskuse rajamine selle raviasutuse juurde. “Vestluses ministriga leidsime, et skeem, mille järgi töötab vähemalt kolm perearsti haiglaga ühes kompleksis, kus on võimalik kasutada mitmeid meditsiinilisi abiteenuseid, on meil juba praktiliselt välja kujunenud. Juriidiliselt paiknevad perearstikabinetid küll Jõgeva vallamajas, kuid sisuliselt haiglaga ühes hoones. Nii on perearstikabinetist praktiliselt mõne sammu kaugusel eriarstid, ämmaemand ja füsioteraapia, taastusravi jne.  Ka ruumid vastavad perearstipraksistele esitatud tingimustele.

Kui Jõgevale jõuab aga teatud osa Euroopa Liidust laekuvast 85 miljonist eurost, mis on ette nähtud tervisekeskuste rajamiseks, avaneb võimalus taristut veelgi nüüdisaegsemaks muuta, materiaaltehnilist baasi parandada. Käisime välja ka idee, et praegusele vastuvõtuosakonnale võiks ehitada peale teise korruse, kuhu saaks sisustada tervisekeskuse,” rääkis sihtasutuse Jõgeva Haigla juhataja Peep Põdder.

Kohtus patsientidega

Minister Kruuse tegi ringkäigu Jõgeva haiglas, nii selle renoveeritud kui ka renoveerimist vajavas osas. Ta vestles patsientidega, kes olid haiglaga rahul. “Tervise- ja tööminister on hästi kursis meditsiinis toimuvaga ja ka selle valdkonna kitsaskohtadega,” kinnitas Peep Põdder. “Rääkisime sellestki, et arstide ränne ja töötamine mitmes haiglas on praegu paratamatus,” lausus haiglajuht.

Mustvees andsid ministrile ülevaate linna üldisest arengust ning sotsiaalteenuste ja arstiabi kättesaadavusest selles piirkonnas linnapea Max Kaur ja sihtasutuse Mustvee Tervis nõukogu esimees, linnavalitsuse liige Pavel Kostromin. Minister külastas sihtasutust Mustvee Tervis ning mõttevahetus jätkus linnavalitsuses.

Kõneaineks oli elanike ja ka patsientide arvu vähenemine, mis on põhjustanud olukorra, kus Mustvees pole enam kirurgi ega günekoloogi vastuvõttu, pole võimalik saada pikaajaliseks traditsiooniks kujunenud taastusravi, kus oli Eesti üks parema kvaliteediga mudaravisid, elektriravi, massaažid jne. Üsna hiljuti muretsetud röntgeniaparaat on  praegu rakenduses alakoormusega, samad lood on ka laboriga.

Mustveesse hooldekodu

Pavel Kostromin märkis, et SA Mustvee Tervis praegused hooned on vananenud ega vasta tänapäeva nõuetele. Ühtlasi rääkis ta vajadusest ehitada hooldekodu. “Probleem oleks võimalik lahendada haridusreformi käigus, kus eesti- ja venekeelse kooli liitumisel jääks vabaks üks koolihoonetest, kuhu saaks välja ehitada ruumid sotsiaalteenusteks ja arstiabiks,”  märkis ta.

“Kunagine Mustvee haigla peaarst Rudolf Markovits rääkis, et Mustveest võiks saada tipptasemel sanatooriumide ja spaadega linn. Me ei saa seda mõtet unustada,” meenutas Kostromin.

Praegu on kõige olulisem, et linnavolikogu võtaks vastu otsuse hariduselu ümberkorraldamisest ning eesti ja vene kogukond saavutaks selles küsimuses kokkuleppe. Meie ülesanne on luua parimad tingimused hariduse andmiseks meie ja ümbruskonna lastele,” kinnitas ta.

Vaja põhjalikku analüüsi

“Arstiabi ja eriti eriarstiabi koondumine suurematesse linnadesse ja järjest sagedasemad pöördumised Tartu Ülikooli Kliinikumi või Põhja-Eesti Regionaalhaigla meedikute poole on paratamatud. Mõnedes piirkondades peaks aga arstiabi osutamisel arvestama ka regionaalset printsiipi,” ütles tervise- ja tööminister Urmas Kruuse.

“Mustvees kuuldu vajab põhjalikku analüüsi koostöös haigekassaga,” teatas minister.

Kõne all oli ka tervisekeskuse loomine Mustveesse. “Praegu töötab Mustvees kaks perearsti, kuid kui luuakse tingimused, alustab siin loodetavasti tööd ka praegune Lohusuu perearst. “Mustvee Tervis on loodud koostöös viie omavalitsusega, need on Mustvee linnavalitsus, Torma, Kasepää, Lohusuu ja Avinurme vallavalitsus,” selgitas Kostromin.

“Kohalikul omavalitsusel ja kogukonnal on tarvis kaaluda ja otsustada, kas rajada Mustveesse iseseisev tervisekeskus või Jõgeva tervisekeskuse filiaal,” märkis maavanem Viktor Svjatõšev.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus