Jõgevamaal oli reedel pingeta kolm alajaama

Kokku oli Eestis elektrita veel 292 keskpingealajaama, neist üle poole Pärnumaal. Samuti oli kogu riigis kokku veel ligi kaks tuhat madalpingeriket, ka Jõgevamaal oli neid palju.

Elektririkke kõrvaldamine on mitmel pool Eestis raskendatud, kuna maa on rohke vee tõttu tehnikaga ligipääsemiseks liiga pehme.

Eesti Energia tugevdab koostööd omavalitsuste ja kohalike sotsiaaltöötajatega, et aidata pikalt elektrita olnud inimesi ning parandada info liikumist.

Vaatamata katkete pikkusele ja pealtnäha korras liinile on keelatud selleks volitamata inimestel teha ise alajaamades või liinidel lülitusi, teatas jaotusvõrgu esindaja. Enamkannatanud piirkondades on liinidel tööl üle tuhande mehe, kes võivad omavolilise lülitamise tõttu surma saada. Kolmapäeval juba tekkis Kagu-Eestis kaks ohtlikku olukorda.

Kolmapäeva öösel ja neljapäeval puhunud tugevad tuuled pole uusi elektririkkeid juurde toonud. Küll aga võib olukord minna keeruliseks nädalavahetusel, kui ilm läheb külmaks ja liinidele tekib jäide.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus