Jõgevamaal loodi seekord kuus valimisliitu

Oktoobris toimuvateks kohalikeks valimisteks on tulevases Jõgeva vallas registreeritud kolm, Mustvee vallas kaks ja Põltsamaa vallas üks valimisliit.


Valimisliidus Kõigi Kodu, mis esindatud tänaseski Jõgeva vallavolikogus, on kandideerijaid 21. Kandideerivad ka senise omavalitsustöö kogemustega inimesed Hardi Perk (esinumber), Rainis Uiga, Ehtel Valk ja Olga Jürma. Valimisliit peab vajalikuks valida vallavanemaks konkursi korras tippjuhi.

Valimisliidu Vooremaa koosseisus kandideerib Jõgeva vallavolikogusse 19 inimest. “Meie nimekirjas on uue valla erinevate piirkondade sädeinimesed: Eha Niglas Sadukülast, Elo Lutsepp Laiuselt, Kristiina Raja Luualt, Luule Väin Sadalast, Valdi Reinas nii Palamuselt kui ka Sadalast, Kaido Väljaots Kuremaalt,” ütles liidu esinumber Terje Rudissaar.

Unistatakse Vooremaa vallast

Ta märkis, et Vooremaateemaline kodanikualgatuslik liikumine käivitus eelmise aasta sügisest. “Loodame valimistel saada positiivse toetuse, milleks annab lootust senine tugev toetus Vooremaa valla ideele. Pakume omalt poolt välja ka liidrikandidaadi, kes on võimekas ühinemisprotsessi juhtima ning omab usutavat visiooni,” rääkis Rudissaar.

Jõgeva valla valimisliitu Uus Jõgeva juhivad senine vallavolikogu esimees Tiit Lääne ning treener, spordiorganisaator ja tervisedendaja Maiu Veltbach. Kandideerijaid on valimisnimekirjas 38.

Tiit Lääne sõnul tuleks kindlasti tugeva omavalitsuse ülesehitamisel kaasata võimalikult palju uusi inimesi ja uusi ideid. “Praegu tundubki kõige enam puudust tuntavat suurtest ideedest ja eesmärkidest. Kui on suured unistused, mida julgetakse välja käia ja mille nimel tööd tehakse, siis jääb vähemaks ka lihtsat vingumist ning käegalöömist. Uus Jõgeva soovib selles osas seniseid arusaamu muuta.”

Valimisliidu Ühine Põltsamaa esinumbriks on põllumajandusettevõtja Lembit Paal, vallavanema kandidaadiks Pajusi vallavanem Reet Alev. Alevi sõnul soovib ta panustada Põltsamaa ühendvalla ettevõtlus- ja elukeskkonna parandamisse. See tähendab Põltsamaa piirkonna teehoiukava väljatöötamist ning tänavate ja teede rekonstrueerimist, teenuskeskusi ja Põltsamaad Puhu ristiga ühendava paindliku ühistranspordi loomist, suurte arendusprojektide (Kosmopark, Kamari puhkeala, Kuningamäe tervisespordikeskus) toetamist ning Tallinna-Tartu maantee majanduslikku potentsiaali kasutava investeeringute strateegia loomist.

Uus Laine ja Uued võimalused

Omavalitsuste (Mustvee linn, Kasepää, Saare, Lohusuu ja Avinurme vald) liitumisel tekkivas Mustvee vallas on kaks valimisliitu. Valimisliidus Uus Laine on kandideerijaid viie ringkonna peale 91. Kasepää vallast on eesotsas vallavanem Jüri Vooder, ettevõtja Ülle Rosin ja vallavolikogu esimees Aivar Anijago, Mustvee linnast ettevõtja Artur Aganitš ja Tatjana Kudina, Saare vallast ettevõtja Arlo Säälik, Lohusuu vallast volikogu esimees Aivar Altmäe ja vallavanem Tarmo Tomson ning Avinurme vallast ettevõtjad Ants Rummel ja Mai Tooming.

Valimisliidu Uued võimalused on aga loonud Kasepää valla ettevõtja Anatoli Golts ja Irina Golts. Anatoli Goltsi sõnul on valimisnimekirjas kandideerijaid viis erinevatest piirkondadest. Veel lisas Anatoli Golts, et tema juhitav firma Sorex Invest OÜ tegeleb elektriliinide paigaldamisega. Interneti andmetel on Golts juhtuse liikmeks ka mittetulundusühingutes Kasepää Arendus-ja Ettevõtluskeskus ja Klaasruum. Samade firmade juhatuse liikmena on märgitud ka Irina Goltsi.

Kandideerijad Pala ja Tabivere vallast

Pala valla 28 elanikust on loodud valimisliit Pala – Meie koduvald. “Peame olema valmis olukorraks, kus kohus lükkab tagasi meie protesti sundliitmise vastu. Nii moodustasime valimisliidu, et tagada Pala piirkonna areng ja elanike heaolu ka tulevases Peipsiääre vallas.

Et rõhutada oma seisukohta Pala valla püsima jäämisest, on liidu nimes sõna Pala vald,” ütles esinumber, senine Pala vallavanem Jozsef Weinrauch. Paikonna tuntud inimestest kandideerivad valimisliidus ka eelmine ja praegune Pala kooli direktor Malle Weinrauch ja Grete Stina Haaristo, õpetaja Merle Müür, Pala kultuurimaja direktor Margit Soieva ja abivallavanem Kalev Karu.

“Kui mulle tehakse ettepanek, olen valmis kandideerima Peipsiääre vallavanemaks,” ütles Weinrauch.

Paljud Tabivere valla inimesed kandideerivad Tartu valla volikogusse sajaliikmelises valimisliidus Kohalik Elu. “Arvame, et Tartu vallavanemana võiks jätkata Aivar Soop,” ütles Tabivere vallavanem Tarmo Raudsepp, kes ka ise üks kandideerijaid selles valimisliidus.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus