Jõgevamaal lisandus eelmisel nädalal 44 töötut

Kolmas eriolukorra nädal tõi endaga kaasa hüppelise töötute kasvu. Kui esimesel eriolukorra nädalal võttis end töötukassas arvele 2102 inimest, siis läinud nädalal oli see arv juba 3342 inimest. Jõgevamaal registreeris end eriolukorra esimesel nädalal töötuks 41 inimest, eelmisel nädalal 44. Seega on töötuse määr Jõgeva maakonnas 5,2 protsenti.


Jõgevamaal on töötuse kasv püsinud stabiilne. „Seitse inimest läks tööle, õnneks pole liikumine ühtpidi, vaid minnakse ka tööle ja tööandjad otsivad töötajaid,“ nentis töötukassa Jõgevamaa osakonna juhataja Liina Võsaste. Läinud nädalal võttis end Jõgeva vallas töötuna arvele 24, Mustvee vallas 6 ja Põltsamaa vallas 15 inimest.

Tööpakkumisi endiselt on

Töötuks on registreeritud endiselt eri sektoritest. „Palju on tulnud võlaõiguslepinguga, näiteks laevadelt, aga ka puidutööstusest koondati üks raietööline. Eelmine nädal tõi paraku teate ka ühest kollektiivsest koondamisest,“ ütles Võsaste.
Sellegipoolest julgustas Võsaste silmad-kõrvad lahti hoidma, sest tööpakkumisi lisandub ainuüksi töötukassa portaali iga päev. „Otsitakse kopa- ja autojuhte, samuti põllutöölisi. Ka tööandjate konsultandid on öelnud, et töö kaotanud või sundpuhkusele saadetud inimesed on valmis tööle minema. Olgugi et tööpakkumisi on vähem kui eelmistel aastatel, liigub neid siiski,“ sõnas Võsaste.
Vähemaks on jäänud maakonnas ka tööampsajaid. Enamasti on ettevõtetel vajadus ikkagi püsiva tööjõu järele. „Tööamps on mõeldud hooajaliseks ja lühiajaliseks tööks,“ nentis Võsaste. Sellegipoolest võivad soovijad sunnitud puhkuse ajal tööampsude lehelt endiselt midagi leida, sest just hooaja põllutöölisi hakatakse nüüd agaramalt otsima. Näiteks otsib Jõgeval asuv OÜ Softcom endale tähtajalise lepinguga kaitsevahendite õmblejaid.
Kes kipub murega üksi jääma, saab abi töötukassa konsultandilt. „Eelmisel nädalal küsiti palju töötasu hüvitise kohta. Reedel oli veebiseminar ja paljud küsimused said seal ka vastused Koostatud on üsna täpne juhend, kuhu ja mida sisestama peab. Aga helistavad ka inimesed, kes uurivad, mis võimalused koondamisohu korral on. Julgustan kindlasti edaspidi helistama, vastame ja aitame niipalju, kui oskame,“ sõnas Võsaste.

Algas taotluste vastuvõtt

Eilsest alustas töötukassa ka töötasuhüvitise taotluste vastuvõtmist. See tuleb esitada töötukassa iseteenindusportaalis e-töötukassa. Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole.
Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel paneb kõigile südamele, et taotlema peaksid need tööandjad, kelle tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt häiritud. „Töötasu hüvitis on mõeldud selleks, et aidata tööandjail üle elada ajutised raskused, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama,“ ütles ta.
Töötukassa hüvitab töölepinguga töötajale 70 protsenti tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot kuus brutos ja mitte vähem, kui on alampalk. Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasuhüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot. Tööandjal tuleb oma osa välja maksta enne taotluse esitamist.
„Taotlusi menetletakse saabumise järjekorras, otsus saadetakse nii tööandjale kui ka töötajale. Kui taotlus on töötukassale esitatud ja lisadokumente ei ole vaja, maksab töötukassa töötasuhüvitise inimesele viie kalendripäeva jooksul,“ selgitas Paavel.
Taotluse esitab tööandja, hüvitis kantakse töötaja pangakontole. Eesti töötukassa juhatuse liige Erik Aas ütles: „Soovitame tööandjatel üle vaadata, kellel on õigus e-töötukassas avaldusi esitada ja vajaduse korral teha volitus sellele inimesele, kes saab hüvitise taotlemiseks avalduse teha.
Tööandja peab töötukassa iseteenindusportaalis avalduses märkima, millistele kriteeriumitele ta vastab ja lisama tõendavad dokumendid.
„Näiteks käibe langust tõendab tööandja maksuandmete tõendiga, tulude vähenemist tõendab rahavoogude aruanne või muu raamatupidamisdokument. Töö mitteandmist või töötasu vähendamist tõendab tööandja dokumendiga, kus on näha, et töötajaid on teavitatud töö mitteandmisest või töötasu vähendamisest,“ lisas Aas. Kirja tuleb panna ka töötaja andmed, kellele hüvitist taotletakse ja lisada kinnitus tööandja omaosaluse väljamaksmise kohta.
Aas märkis: „Oleme testinud oma infosüsteeme, et suudaksime korraga vastu võtta võimalikult palju taotlusi ja menetlus oleks võimalikult kiire.“
Töötasuhüvitist on õigus saada töötajal kuni kahe kalendrikuu eest. Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja avalduse iga kuu kohta eraldi. Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasuhüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab tööandja hüvitise töötukassale tagasi maksma.

 

Töötasuhüvitist saab taotleda tööandja, kes vastab kahele tingimusele kolmest:
• ettevõtte käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti, võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
• vähemalt 30 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda;
• vähemalt 30 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani.

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus