Jõgevamaal koolitatakse omavalitsusjuhte ja arendustöötajaid

Lõppeval nädal toimusid  esimesed õppepäevad jaanuarist juulini kestval koolitusel, millel osalevad  Jõgevamaa omavalitsusjuhid ja arendustööga tegelevad spetsialistid. Koolitust viiakse läbi Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel.

Jõgevamaa omavalitsusjuhid osalesid Jõgeva vallavalitsuse saalis enesetäiendusel, mida viis läbi üks Eesti tippkoolitajaid Riho Noorkõiv. Tema juhendamisel käsitleti ka arengukava koostamise põhiseisukohti, mille kohta osalejad oma arvamust avaldasid. Jõgeva linnapea Viktor Svjatõšev märkis, et arengukava koostamine on protsess, millesse tuleb kõige laiaulatuslikumalt piirkonna elanikke kaasata. Torma vallavanem Riina Kulli hinnangul peab arengukava tegemisel lähtuma piirkonna omapärast ja traditsioonidest. Palamuse vallavanem Urmas Astel leidis, et arengukava koostamisele tasuks kaasata tunnustatud eksperte ja konsultatsioonifirmasid.

“Koolitus õigustab ennast siis, kui inimesed targemaks saavad. Seda silmas pidades võib Riho Noorkõivu läbi viidud koolitusega rahule jääda,” ütles Jõgeva abilinnapea Aare Olgo.   Puurmani vallavanem Rauno Kuus märkis, et on arenguteemadel ennast varemgi harinud. “Loodetavasti saame ka edaspidistel õppepäevadel vajalikel teemadel uusi teadmisi,” lisas ta.

Omavalitsuste arendustöötajad osalesid Jõgeva kultuurikeskuses koolitusel “Meeskonna juhtimine ja kaasamine”, mille viis läbi Tiina Merkuljeva.    “Meeskonnatöö oskuste arendamine praktilise tegevuse  kaudu on igati vajalik. Koolituse muutis huvitavaks ka mängulisus. Jagunesime töörühmadeks, millest igaüks pidi esitlema mõnda huvitavat ideed. Minu rühm pakkus välja mõtte rajada spordiklubi ja hakata sellele arengukava koostama,” rääkis Kasepää vallavalitsuse arendusspetsialist ja maakorraldaja Merle Tooming.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Ants Orgulas selgitas, et nelja mooduliga juhtimiskoolitusest võtab osa poolsada ametnikku kõikidest Jõgevamaa omavalitsustest.  Koolitusi viivad läbi Innopolis Konsultatsioonid ning Geomedia koostöös erinevate Eesti tippkoolitajatega. Projekti “Jõgevamaa omavalitsuste juhtide ja arendustöötajate juhtimiskoolitus” rahastatakse programmi “Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine” alameetmest “Organisatsiooni arendamine”. Projekti  raames toimuvate aktiivsete koolituste kaudu suurendatakse omavalitsusjuhtide ja arendustöötajate juhtimisvõimekust, tõstes seeläbi omavalitsuste juhtimiskultuuri ja efektiivsust ning andes panuse Jõgevamaa omavalitsuste arengusse,” ütles Orgulas.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus