Jõgevamaal kaks uut koolijuhti

Teisipäeval olid Jõgeva kultuurikeskuses koos maakonna õpetajad ja  koolijuhid, kokkusaamisel tutvustati kaht uut koolijuhti: Lustivere Põhikooli direktorina alustas tööd Kaire Kampus ning Kiigemetsa Kooli direktorina Urmas Paju. Esimest korda asuvad kooli tööle õpetajatena Evelyn Eensoo Puurmani Gümnaasiumis ning Karin Nurme Sadala Põhikoolis. Neil kahel on õigus ka 200 000 toetuskrooni taotleda.

Tervitussõnad lausus Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toivo Tõnson. Ettekandega esines haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Riho Raave. Ta keskendus õpilaste arvu dünaamikale, Eesti seisule Euroopa viie haridustähise täitmisel, esimest korda kooli tööle asuvatele õpetajatele lähtetoetuse maksmisele, õpetajate varustamisele sülearvutitega, uue õppekava väljatöötamisele, hariduslike erivajadustega õpilaste toetamisele, kooli haldamise infosüsteemile, seadusemuudatused hariduselus.

Siinkirjutaja andis kõigepealt väikese ülevaate maakonnas 1. klassi minevatest õpilastest ning õpilaste ja õpetajate koguarvust. Seejärel tuli juttu õppereisist Taani Kuningriiki. Põhjalikumalt räägiti sealsest haridusreformist,  hindamiskultuuri arendamisest,  Taani hariduskorralduse rollidest ja vastutusalade teisenemisest tulenevalt 2007. aastal läbi viidud administratiivsest ja haldusreformist. Juttu oli õpilase individuaalse arengu toetamisest, käitumishäiretega laste ja nende vanemate abistamise projektist, põhikooli ja gümnaasiumi haldamise erisustest, andekate laste arendamisest.

Seejärel suundusid õpetajad Jõgeva Gümnaasiumi ja Jõgeva Ühisgümnaasiumi ainesektsiooni koosolekutele.

HEIKI SILDNIK,

Maavalitsuse haridus- ja spordinõunik 

blog comments powered by Disqus