Jõgevamaal juubeliaasta fookus suunatud noortele

Eesti Vabariik 100 juubelisündmuste fookus on suunatud noortele, sest nemad on meie riigi tulevik.


Natuke rohkem kui aasta pärast tähistab Eesti Vabariik auväärset 100. juubelit. Jõgevamaal on suurjuubeliks valmistumist korraldamas Jõgevamaa Omavalitsuste Liit. Lisaks on moodustatud maakondlik komisjon, kuhu on kaasatud üks liige igast maakonna omavalitsusest. Komisjoni liikmed valisid juubeli üritustega tegeleva toimkonna juhiks Jõgeva maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspetsialisti Tiina Tegelmanni.

Juubeliüritused algavad Sadalas ja Avinurmes

Üleriigilisel tasemel tegeleb EV 100 ürituste ette valmistamisega riigikantselei juurde moodustatud valitsuskomisjon, mida juhib peaminister ning kuhu kuuluvad mitmed ministrid ja presidendi esindaja. Valitsuskomisjon on kokku kutsunud ka maakondlike komisjonide esindajad. Juba möödunud aasta varakevadel peeti Saare vallas Kääpal koosolek, kus maakonna kultuuritöö korraldajatega kohtusid vabariikliku kultuuritöö meeskonna liikmed Margus Kasterpalu, Jaanus Rohumaa, Toomas Kiho ja teised. Üheks maakondliku toimkonna oluliseks eesmärgiks on luua ühine sündmuste kalender ajavahemikuks aprill 2017-veebruar 2020. Sellele ajateljele mahuvad olulised märksõnad meie maa, meie vabadus, meie riik, meie tulevik, meie rahvas.

Sellesse ajavahemikku kavandatud sündmused saavad alguse 16. aprillil käesoleval aastal ja need on seotud ajaloolise Liivimaa piirjoone muutumisega ehk täpsemalt sündmusega, kus kadus piir Eestimaa ja Liivimaa vahel. Jõgevamaalt jooksis see piir omal ajal läbi Sadalast ja seetõttu läbib 16. aprillil toimuv avaüritus ka Sadala rahvamaja ning ka Avinurme rahvamaja, sest ka Avinurme saab aasta lõpuks ametlikuks Jõgeva maakonna osaks. Veebipõhiselt on võimalik kogu päeva vältel jälgida kunagise Eestimaad poolitanud piiri kadumist Eestimaa ja Liivimaa vahel.

Samal päeval süüdatakse Kurgja talumuuseumis noorte laulu- ja tantsupeo tuli. Tiina Tegelmanni sõnul on EV 100 juubelisündmuste fookus suunatud noortele, sest nemad on meie riigi tulevik. EV 100 korraldajatele on oluliseks koostööpartneriks külaliikumine Kodukant, kus igal Kodukandi maakondlikul ühendusel on olemas koordinaator, kes tegeleb EV 100 sündmuste ettevalmistamisega. Jõgevamaa Kodukandi ühenduse maakondlikuks koordinaatoriks on Pille Tutt.

Omavalitsused kavandavad riigi juubeliks kingitusi

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Raivo Suni lausus, et kõigil meil on võimalik teha juubelisündmuste raames kingitus oma riigile, oma kogukonnale, oma rahvale. Tiina Tegelmann ja Raivo Suni tõdesid, et selliste kingituste tegemine näitab hoolivust oma riigi, rahva ja kogukonna vastu. Kui tillukeses kahe suitsuga küla kaks memme otsustavad oma riigi suureks juubeliks kududa kumbki rahvusliku mustriga sokipaari, siis on see väga emotsionaalne kingitus nende poolt oma riigile.

Väga olulisteks kingitusteks saavad kindlasti kirjutistekogumikud oma kodukohast, kogukonna ühistöös valminud kiigeplats, teadete tahvel jne. Raivo Suni lausus, et kui ühe või teise kogukonna poolt on kingituse idee välja mõeldud, siis tasuks mõelda ka sündmuse peale, kuidas see kingitus riigi juubelile kohaselt ühelt poolt oma kogukonnale ja teiselt poolt Eesti riigile üle anda. Mõistagi ei pea need kõik toimuma 24. veebrauril 2018. aastal, vaid need peaksid mahtuma EV 100 sündmustega piiritletud ajavahemikku aprill 2017 kuni veebruar 2020.

Sellesse ajavahemikku mahub ka linnaruumi arhitektuurikonkurss Hea avalik ruum, kus mitmete linnade keskused saavad uue ja kauni näo. Põltsamaal on juba selline konkurss toimunud ja võitjale auhind välja antud. Raivo Suni sõnul on Põltsamaal kaalutud varianti, et käesoleval aastal remonditav Põltsamaa Suur sild, mis on ainuke autosild Põltsamaa linnas ning mis on ka riiklikult väga oluline objekt, võiks olla Põltsamaa linna kingitus EV 100. juubeliks. Suure silla renoveerimine plaanitakse siduda Põltsamaa linna teiste sildadega, et korraldada EV 100 raames üritus, mis kajastaks Põltsamaad kui sildade linna.

Palamuse vald plaanib pakkuda välja kingituseks Palamuse Oskar Lutsu kihelkonnamuuseumis näituse 100 palamuslast. See tutvustab Palamuse arengut enim mõjutanud isikuid, nende panust ja tähtsust selle piirkonna arengusse.

Pajusi valla poolt on kingitusena välja pakutud suvelavastus, Puurmani valla kavatseb kinkida lavastuse ja Kuperjanovi retke. Tabivere vald pakub kingitusena välja raamatu “Lihtsad koogid Koogi külast”, Maarja Magdaleena plaanib kingitusena välja tuua etenduse “Luule” jne.

Samuti idee tasandil on ka ülemaakonnalise lavastuse loomine. Tiina Tegelmanni sõnul hõlmab maakondlik lavastus seda piirkonda Eestist, mida me praegu Jõgeva maakonnana tunneme. Samas tuleks selles lavastuses esile tuua Jõgevamaa kolme erinevat piirkonda, sest haldusreformi tulemusena ongi need piirkonnad praeguseks üsna selgelt välja joonistunud. Maakonda hõlmavat lavastust plaanitakse etendada kõigis kolmes piirkonna keskuses Mustvees, Jõgeval ja Põltsamaal. Selles lavastuses saab kindlasti olema ajaloolisi dokumentaalkaadreid, Jõgevamaalt tegutsenud ja tegutsevaid olulisemaid persoone jne. Praegu on selle lavastuse loomine alles stardipositsioonil. Kindlasti jääb ülemaakonnaline lavastus tulevastele põlvedele maha nii kirjasõnas kui liikuva pildi kujul.

Kõigil, kellel on omal hea idee EV 100 kingitusena välja pakkuda, saavad seda teha veebipõhiselt EV 100 kodulehe vahendusel. Suurepärase kingituse ideena on välja pakutud 100 tamme tammikute rajamine.

EV 100 raames korraldatakse mitmied maakondlikke laulu- ja tantsuüritusi.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus