Jõgevamaal investeeritakse põllumajandusse ja puidutööstusse

Jõgevamaa majandusseisu vaadates on näha, et enamik investeeringutest läheb praegu põllumajandusse ja puidusektorisse.

Positiivse tendentsina tooksin esile selle, et puidusektoris hakkab üha rohkem investeeringuid minema puidu väärtustamisele. Ei tegelda enam pelgalt palkide väljaveoga, vaid puitu töödeldakse kohapeal edasi. Ekspordiks lähevad kas mööblidetailid või juba valmistooted.

Eksport on oluline
On väga oluline, et ettevõtted suudaksid järjest enam eksportida väärtustatud toodangut. Pikas perspektiivis on kogu Eesti majandus just nii tugev, kui tugev on eksport – just selline eksport, mis loob võimalikult palju lisaväärtust.

Puidusektori kõrval teises Jõgevamaal tooni andvas sektoris – põllumajanduses – on näha olnud aktiivset investeeringutoetuste programmi SAPARDi rahade kasutamist. Loodetavasti jätkub Euroopa Liidu fondide toel meie tootjatele kättesaadavaks tehtud vahendite kasutamine ka järgmistel aastatel.

Hansapank soovib omalt poolt samuti kaasa aidata põllumeestele sobilike rahastamistingimuste leidmisel, näiteks paindlikkus omafinantseeringu ja maksegraafiku osas. Samuti sai pank 2003. aastal mitmeid laenuliine Euroopa Investeerimispangalt (EIB) ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt (EBRD), mis oleme laenanud edasi peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kõigis sektorites.

Suurettevõtted toovad tsehhid Jõgevamaale
Jõgevamaa majanduse jaoks oli 2003. aastal positiivne ka mitmete suuremate ettevõtete tootmistsehhide toomine meie maakonda, pean silmas näiteks Flora tulekut Tabiverre ning Marati tsehhi laienemist Mustvees.

Hea meel on ka selle üle, et peagi mööduv aasta on aidanud paljudel jõgevamaalastel saada juurde väärtuslikke oskusi, näiteks arvuti kasutamise oskusi. Hansapanga algatatud Vaata Maailma projekti raames on tänavu saanud arvuti- ja interneti-õpetust paljud inimesed üle Eesti, mitu koolitusvooru toimus ka Jõgevamaal. See oskus on kindlasti abiks nii kursis olekuks ümbritsevaga kui ka tööturul konkureerimiseks.

Omalt poolt kutsume kõiki tegema kas aasta lõpus või aasta alguses koos meiega heategu lastele. Veel kuni 10. jaanuarini on Hansapanga kontorites üleval kogumiskastid, kuhu ootame lasteraamatuid. Juba on kogutud üle 9000 raamatu, mis hakkavad rõõmustama paljude lastehaiglate, lastekodude ja koolide lapsi.

Ly Sammpere,
Hansapanga Jõgevamaa kontorite juhataja

blog comments powered by Disqus