Jõgevamaal hakatakse kaardistama avatud noortekeskusi

Kolmapäeval Pajusis peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul rääkis Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Tiina Tegelmann noorsootööst Jõgevamaal ja teavitas ka tuleval nädalal teoks saavast avatud noortekeskuste kaardistamisest.

Tiina Tegelmanni sõnul saab üle-eestiliselt teoks avatud noortekeskuste kaardistamine  ja kõnealuseid asutusi külastavad  noorsootöö asjatundjad meie maakonnas 24. oktoobril.

“Kaardistamise eesmärk on välja selgitada, kuidas on kulgenud avatud noortekeskuste areng ja millist mõju on sellele avaldanud Euroopa Regionaalfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi rahade eraldamine. Samuti tuntakse huvi majanduskriisi mõjude vastu selles valdkonnas.  Kaardistamise tulemusi analüüsitakse novembris,” lisas  ta.

Tegelmanni sõnul tegutseb Jõgevamaal 15 avatud noortekeskust, milles kõigis tublit tööd tehtud. “Iseäranis võib esile tõsta  Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse tegevust. Nemad on korraldanud koolitusi, mis mõeldud  kõikidele Jõgevamaa noortekeskustele. Samuti on Põltsamaal  märkimisväärseid saavutusi mobiilses noorsootöös, mis tähendab huvitava ja kasuliku vaba aja veetmise pakkumist nn tänavanoortele, keda sageli vaevab tegevusetus. Silmapaistvalt edukas on ka Kuremaa avatud noortekeskus. Saduküla keskus ei paikne just kõige nüüdisaegsemas majas, kuid sinna sisenedes võib kogeda positiivset ahhaa-efekti.”

Tegelmanni sõnul tegutseb alates 2006 . aastast Jõgevamaa Noortekogu, kus praegu osalevad Jõgeva ja Põltsamaa linna ning Palamuse, Tabivere ja Torma valla noored. Noortekogu koguneb nõupidamisele Jõgeva maavalitsusse vähemalt kord kuus.

“Noortekogu on Jõgevamaal ka tänavu 1. detsembril toimuva üle-eestilise osaluskohviku eestvedajaks. Meie maakonnas saab osaluskohvik teoks Jõgeva kultuurikeskuses.  Mõttevahetusel keskendutakse riigigümnaasiumi ja eliitkooli teemadele ja arutatakse ka põhjusi, miks paljud noored ei taha oma tulevikku Jõgevamaaga siduda,” rääkis Tegelmann.

Saare vallavanem Jüri Morozov märkis, et igas omavalitsuses võiks olla ametis täiskohaga noorsootöötaja.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus