Jõgevamaad hakatakse tutvustama ühtse turismipiirkonnana

Koosolijad pidasid vajalikuks, et Jõgevamaa turismimajandust koordineeritaks ühtsest keskusest.

Ümarlauas osalejad kiitsid heaks maavanem Aivar Kokka ettepaneku, et turismimessidel ja näitustel võiks kogu Jõgevamaad tutvustada ühtses boksis, sest siis saavad külastajad tervikliku info maakonna loodus- ja kultuuriväärtustest ning pakutavatest turismiteenustest.

Puurmani vallavolikogu esimees, Saduküla Kardiklubi president Peeter Kallasmaa avaldas arvamust, et boks kogu Jõgevamaa turismiteenuste tutvustamiseks on teretulnud mõte. Messil Tourest maksid Põltsamaa piirkonna omavalitsused kinni pinna, kus esitleti piirkonna turismiettevõtteid.

“Kogu Jõgevamaa turismboksi kujundamis- ja ülesseadmiskulud võiksid katta meie maakonna 13 omavalitsust. Kui kulutused nende vahel ära jagada, peaks summa olema jõukohane,? oli Kallasmaa seisukoht.

Nõupidamisel jäi kõlama mõte, et Jõgevamaa turismimajandus vajaks koordineerimist ühest keskusest, milleks võiks olla ettevõtjate moodustatud sihtasutus, omavalitsused või maavalitsus.

Mõttevahetusel tehti ettepanekuid, kuidas Jõgevamaad turismipiirkonnana atraktiivsemaks muuta. Maavanem Aivar Kokk pakkus välja, et Tallinna-Tartu maanteel Jõgevamaa ja Järvamaa piiril võiks olla Kalevipoja kuju, mille järgi möödasõitja aru saaks, et ta on jõudnud Jõgevamaale. Maavanem on saanud inspiratsiooni Järvamaa ja Viljandimaa piiril seisvast mustas kuues mulgi kujust. Motomatkade korraldaja Igor Ellisson pakkus välja idee paigaldada Laiuse mäele tõstuk, mis hakkaks suusatajaid ja kelgutajaid mäkke sõidutama.

Aivar Kokk kutsus turismiettevõtteid aktiivselt kaasa aitama 12. mail Kuremaal toimuva Jõgevamaa Arengukonverentsi läbiviimisele. Konverentsi ajaks töötatakse välja turismimarsruudid, mille kaudu Jõgevamaad külalistele tutvustatakse.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus