Jõgevamaa võlakoormus on riigi keskmine

Jõgeva maakonna omavalitsusüksuste nn rikkustase ehk tulumaks, maamaks ja ressursitasud elaniku kohta moodustas rahandusministeeriumi andmetel 71 protsenti Eesti keskmisest. Maakonna võlakoormus on riigi keskmisega ühel tasemel. Kogumaht 2007. aasta lõpu seisuga 132 miljonit krooni, keskmisest mõnevõrra madalam on omavalitsusüksuste omafinantseerimisvõimekus.

2008. aastal ei kavatse laenu võtta viis Jõgevamaa omavalitsust.

Põltsamaa linna laenuvõtmine sõltub KOIT-kava otsustest ning veemajanduse investeeringute toetamisest Ühtekuuluvusfondist. Põltsamaa linna poolt ÜF-i esitatava taotluse kogumaht on 117 miljonit krooni, kusjuures omafinantseering on 28,2 miljonit.

Omafinantseeringust 17,6 miljonit katab Põltsamaa linn ja Põltsamaa Varahalduse OÜ 10,6 milj. Hetkel kehtivate seaduste alusel läheb linna laenukoormusse linna poolt võetav omafinantseering.

Jõgeva valla 2008. a eelarves on ette nähtud võtta laenu 5,0 miljonit krooni investeeringute teostamiseks.

Palamuse vald võtab laenu siis, kui alustab uue vallamaja ehitamist. Laenu võtmise või mittevõtmise otsustab Põltsamaa vallavolikogu oma neljapäevasel istungil.

Saare vald kavatseb käesoleval aastal võtta laenu 1,9 miljonit krooni, et ehitada lasteaiale juurde kaks rühmaruumi, kuid ainult sel juhul, kui saab ka projektidest toetust.

Ülejäänud investeeringud tulevad eelarvest, sealhulgas kergtee ehitus  Voore puhkealale, Kiltrimäe tee remont ja Voore Noorteküla infrastruktuuri arendamine.

Mustvee kavatseb võtta laenu juurde 6, 28 mln krooni Mustvee lasteaiahoone renoveerimiseks, Mustvee kultuurikeskuse renoveerimiseks, Mustvee linna katlamaja rekonstrueerimise tasuvusuuringu ja rekonstrueerimise projekti eest tasumiseks.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus