Jõgevamaa vabadusvõitlus talletati raamatusse

Jõgeval Betti Alveri muuseumis esitleti raamatut “Jõgevamaa vabadusvõitlus”. Väljaandmise idee algatasid Jõgevamaa Vabadusvõitlejate Ühenduse esimees Arnold Kull ja Kaitseliidu Jõgeva Maleva rajaja erumajor Ants-August Nurk. Koostajad on koduloolased ja ajaloouurijad Hillar Ümar ning Ülo Pärn.


Raamat “Jõgevamaa vabadusvõitlus” annab ülevaate siinsel territooriumil toimunud Vabadussõja lahingutest ja Vabadusristi kavaleridest kunagiste kihelkondade kaupa. Sellest kirjutab Ülo Pärn.

Hillar Ümar on autoriks peatükkidele vabadusvõitlusest teise maailmasõja ajal, nõukogude ja saksa okupatsiooni oludes. Põhjalikult on ta peatunud metsavendade tegevusel. Ümar on usutlenud ka vabadusvõitluse veterane, kelle meenutused raamatus kirjas.

Järeltulijad ei julgenud oma lähedase nime avaldada

“See loomisprotsess oli mulle üks suuremaid ettevõtmisi koduloo ja ajaloo valdkonnas. Kõige huvitavam oli tõdeda, et meie ümber on sedavõrd palju seotud vabadusvõitlusega, kuid teame sellest veel väga vähe. Näiteks kusagil võib olla kivihunnik või hoone, mille juures on toimunud lahing. Meenutusi hakkasin koguma möödunud sajandi üheksakümnendate aastate algul. See oli pöördeline aeg, kui Eesti iseseisvus.

Raamatus on aga ühe veterani mälestused, kelle omakesed ei soovinud, et nende lähedase nimi läheb raamatusse. Arvestades seda on veterani nimi raamatus mister X. Nii et siiani ei olda päris kindlad tuleviku ees,” märkis Hillar Ümar.

Tema sõnul tegi talle ettepaneku raamatu koostamisega tegeleda Ants-August Nurk. “Jõgevamaa vabadusvõitluse ajalugu väärtustab eriti see, et meie maakonnast pärinevad tuntud riigitegelane Jaan Poska, kindralid Aleksander Tõnisson, Hans Kurvits, Johannes Orasmaa, Johannes Soodla, kolonel Karl Parts, kolonel-leitnant Harald Riipalu.

  1. aastal formeeriti Puurmani mõisas üks Eesti Rahvaväe eliitüksusi, Kuperjanovi pataljon. Sellesse pataljoni võeti palju mehi meie maakonnast,” märkis Ants-August Nurk.

“Meil tuleb hoida seda pärandit, mis on meile jäetud ja kui vaja, siis asuda võitlusse vabaduse eest,” lisas ta.

Minevikku tundmata ei saa rajada õnnelikku tulevikku

Vabadusvõitleja Arnold Kull toonitas raamatu eessõnas: on väga oluline, et tänapäeva noored teaksid, kuidas praegune õnnelik elu on välja võideldud. “Ilma minevikku tundmata ei saa keegi rajada endale õnnelikku tulevikku.”

“Meie eriline austus ja tähelepanu kuulub neile, kes relv käes kodumaa eest võitlesid nii Vabadussõjas, teises maailmasõjas kui ka järgnenud okupatsiooni ajal,” rõhutas sissejuhatuses Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev, kes on ühtlasi Kaitseliidu Jõgeva maleva pealiku abi.

Svjatõšev tõi esile ka vabadusvõitlust laulva revolutsiooni ja Eesti taasiseseisvumise ajal ning märkis ära selles protsessis panuse andnud helilooja Alo Matiisseni ja luuletaja Jüri Leesmenti.

Esitlusel võtsid ka sõna ka ajalooõpetaja ja Jõgeva linna aukodanik Eino Veskis, Tartu Vabadusvõitlejate Ühenduse juhatuse liige Eldur Lõhmus, Kaitseliidu Jõgeva maleva Põltsamaa üksikkompanii ajaloopealik Rünno Savir ja teised.

Raamatu “Jõgevamaa vabadusvõitlus” esitlusel osalesid ka Vabadusristi kavaleri Johannes Nõmme lapselapselapsed Ave Liivamägi ja Hele Liivamägi. “Meie vanavanaisa hukkus Vabadussõjas väga noorelt,” ütlesid nad.

Raamatu esitluse korraldanud Ants-August Nurk ja Arnold Kull tänasid väljaandmise ühte suuremat toetajat, riigikogu liiget Aivar Kokka, Moreeni juhti Juss Maurerit ja Valmeco üht eestvedajat Raul Tauli. Hea sõnaga meenutati ka Valmeco kauaaegset juhti Rein Mõtsa. Rahastajaks oli ka Kohaliku omaalgatuse programm. Raamat on kujundatud ja trükitud Vali Pressis, kujundas Riina Soom.

Jõgevamaa vabadusvõitlus

Koostaja Hillar Ümar

Osade tekstide autor Ülo Pärn

Kujundus Riina Soom

Trükkis Vali Press

180 lk

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus