Jõgevamaa vabadusvõitlejate ühendus tähistas 25. sünnipäeva

Teisipäeval Jõgeva vallas Udu talus toimunud Jõgevamaa vabadusvõitlejate ühenduse 25. aastapäeva tähistamisel meenutati organisatsiooni loomislugu ning tegevust erinevatel aegadel.
Toonitati erinevate aegade vabadusvõitlejate panust Eesti iseseisvuse kaitsmisele ja hoidmisele, samuti vajadust kasvatada vabadusaateid praegustes ja tulevastes põlvkondades.


Piduliku kokkusaamise avas Jõgevamaa vabadusvõitlejate ühenduse juhatuse esimees Rannar Kerge, kelle algatusel taasavati 13. juulil 1988 Maarja-Magdaleena kalmistul esimene Vabadussõja monument Jõgevamaal.

Noorliikmed peavad mõtet edasi viima

Kokkuvõtte ühenduse senisest tegevusest tegi Kaitseliidu Jõgeva maleva Põltsamaa üksikkompanii ajaloopealik Rünno Savir. Ta luges ette ühenduse asutamise protokolli, mis on mõned aastad tagasi trükivalgust näinud raamatus „Jõgevamaa vabadusvõitlus“.
„Asutamiskoosolek toimus 12. augustil 1995. aastal Jõgeval Aia tänav 4. Koosolek algas kell 11 ja lõppes 13.30. Juhatusse valiti Arnold Sukk, Jaan Sepp, Harri Peets, Heino Lätt ja Evald Paeveer, kes valiti ka juhatuse esimeheks, tema asetäitjaks Heino Lätt.
Ühenduse asutajaliikmeteks olid ka Arnold Nukka, Endel Linnumäe, Enn Vaikla, Arnold Janno, Mart Sepp, Leo Alt, Harri Avi, Aksel Kukke, Rudolf Raja, Erich Sirel, Vello Viira, Paul Luige, Artur Prok, Karli Kukk ja Rein Koch.
Saviri sõnul on Jõgevamaa vabadusvõitlejate ühendust läbi aegade juhtinud viis esimeest: Evald Paeveer (1995–1999), Endel Bergmann (1999–2001), Erich Ots (2001–2005), Kuno Paeveer (2005–2008) ning Arnold Kull (2008–2019). Kulli nime väljahõikamisele järgnes tugev aplaus.
94-aastane vabadusvõitleja osales ka ise ühenduse sünnipäevapeol.
Ühenduse kuues esimees on Rannar Kerge, olles esimene esimees, kes pole sõjaveteran.
Sõjaveterane on aga Saviri sõnul Jõgevamaa Vabadusvõitlejate Ühendusse kuulunud üle üheksakümne.
„Ühenduse n-ö noorliikmed“ peavad aga aadet ja mõtet edasi viima. See on meie kohustus nende meeste eest. Usun ja loodan, et nii Jõgevamaa vabadusvõitlejate ühendus kui ka Eesti vabadusvõitlejate liit jääb ajast aega püsima.
Eesti vabadusvõitlejate liidu juhatuse esimees Tiit Põder märkis Vooremaale, et Jõgevamaa vabadusvõitlejate ühenduse missiooniks on hoida nii Vabadussõja kui ka Sinimägede vaimu ning kasvatada noori Eesti patriootideks.

Vabadus pole niisama kätte tulnud

„Vabadusvõitlusest peame rääkima põhjusel, et vabadus pole meile mitte kunagi niisama kätte kukkunud. Vabaduse eest on võideldud ning paljud on selles võitluses langenud. Nende mälestust tuleb hoida.
Vabadusvõitlejate Liidu algusaastatel olid liikmeteks ka Vabadussõjas osalejad. Organisatsiooni on kuulunud ka Teises maailmasõjas 1944. aasta kaitselahingutest osavõtnud. Nüüd on liikmeteks astunud Eesti kaitsejõudude taastajaid aastatel 1991–1994,“ rääkis Põder.
Ühenduse 25. aasta juubeli tähistamisel osalesid Kaitseliidu Jõgeva maleva pealikud erinevatest aegadest: erumajor Ants Nurk, reservmajor Mati Kuusvere, reservmajor Janno Rosenberg ja tänane pealik kolonelleitnant Tarmo Laaniste.
Tarmo Laanistelt sai küsitud, mida on kaitseliitlastelt õppida Vabadusvõitlejate liidu liikmetelt:
„Need mehed on meile elavaks eeskujuks oma tegevuse, isamaalisuse ja aatelisuse poolest. Need mehed on suutnud tõestada, kuidas sirge seljaga, olenemata takistustest oma eesmärkide poole püüelda, säilitada oma moraalsed tõekspidamised ja väärtused.“
Jõgevamaa vabadusvõitlejate ühenduse kauaaegne juhatuse esimees, põltsamaalane Arnold Kull toonitas: „Tänasest Eestist arvan ikka head. Peaasi, et noorematel põlvkondadel oleks usku Eesti püsimajäämisesse.“

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus