Jõgevamaa teed saavad värskema ja tervema näo

Sel aastal ehitatakse ja remonditakse Maanteeameti tellimusel ligi 1800 kilomeetri ulatuses riigiteid 179 miljoni euro eest. Sellest summast umbes kolmandik kasutatakse Eesti lõuna regiooni teedele Põlva-, Tartu-, Jõgeva-, Võru- ja Valgamaal.


Maanteeameti Lõuna regiooni ehitusosakonna juhataja Oleg Lužetski sõnul tuleb liiklejatel Eesti lõuna piirkonnas arvestada nii suuremate kui ka väiksemate teede ehitus- ning remonditöödega.

Jõgevamaa piires on juba alustatud suurima objektina Tallinn-Tartu maanteel Pikknurme ja Puurmani vahel 4,7 kilomeetri pikkusel teelõigul kilomeetritel 142,2–146,9 km 2+1 möödasõidualade ehitamisega. Selle objekti ehitamiseks kulub natuke üle 5,7 miljoni euro ning see möödasõiduala peab valmis saama detsembris.

Tööd jätkuvad alates aprillikuust

„Möödasõidualade ehitusega alustati juba 2018. aasta septembris ja peale talvist pausi jätkatakse töödega tänavu aprillis. Ehitustööde eesmärgiks on 2+1 sõidurajaga möödasõidualade ja lõiguti 1+1 sõidurajaga keskpiirdega teelõikude rajamine,” selgitas Lužetski.

Laupkokkupõrgete vältimiseks paigaldatakse vastassuunalisi sõidusuundi eraldav põrkepiire, ristmikud ehitatakse ümber ning dubleerivad ristmikud likvideeritakse. Kogu möödasõidualade ulatuses uuendatakse teekate ja liikluskorraldusvahendid.

Bussipeatused nihutatakse ja seotakse ristmikega, bussipeatuste juurde ehitatakse jalgteed. Kohtadesse, kus müratase ületab lubatud piirnormi, rajatakse müratõkkeseinad. Põhimaantee äärde ehitatakse koguja- ning hooldusteed. Liiklusohutuse tagamiseks paigaldatakse ka ulukitarad.

Oleg Lužetski kinnitusel rajatakse ka veeviimarid ja kaevatakse kraavid. „Sõiduraja laius kaherajalisel osal on 3,5 ja 3,25 meetrit ning üherajalisel osal 3,75 meetrit. Sõidusuundi eraldab 1,5 meetri laiune eraldusriba ning kummagi sõidusuuna serva tuleb meetri laiune teepeenar.”

Ehitatakse ümber liiklusohtlikud kohad

Kokku ehitatakse Puurmani ja Pikknurme vahele kaks möödasõidulõiku pikkusega 1,4 kilomeetrit ja nende vahele 0,7 kilomeetri pikkune piirdega eraldatud 1+1 sõiduradadega lõik. „Praegune olemasolev teelõik rekonstrueeritakse. Ehitatakse ka uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad. Põltsamaa-Tartu teelõigul on Puurmani ja Pikknurme vahele rajatav 2+1 sõiduradadega teelõik kolmas,” lisas Maanteeameti Lõuna regiooni ehitusosakonna juhataja Lužetski.

Tema sõnul rekonstrueerimis- ja sillaobjekte tänavu plaanis ei ole. „Kahel teelõigul teostatakse taastusremont ja kolmel teelõigul kruusateedele kõvakatte ehitamine. Lisaks tehakse kruusateede remonti kuuel tugimaantee lõigul, pindamistöid 28,3 kilomeetri ulatuses ning ehitatakse ümber kolm liiklusohtlikku kohta.”

Lisaks on Jõgevamaal plaanis ümber ehitada Jõgeva ringristmik Tartu-Jõgeva-Aravete maanteel kilomeetritel 45,3‒45,7 (Õunal) ja Puurmani aleviku künnised. Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel kilomeetritel 135,2‒142,2 teostatakse taastusremonti rooparemix meetodil ning Tartu-Jõgeva-Aravete maantee kilomeetritel 32‒41,2 teostatakse taastusremonti novaflex meetodil.

Jõgevamaal pinnatakse 23,8 km riigiteid järgmistel lõikudel:

Vägeva – Pedja km 11,63 ‒ 12,59

Painküla – Puurmani km 13,77 ‒ 15,49

Kantküla – Rääbise km 3,98 ‒ 5,06

Siimusti – Härjanurme km 0 ‒ 4,32

Aidu – Kalana – Põltsamaa km 4,2 ‒ 9,70

Jõgeva – Palamuse – Saare km 0 ‒ 0,35

Kaarepere – Tõrve km 0,06 ‒ 0,70

Varbevere – Süvalepa km 0 ‒ 0,09

Varbevere – Süvalepa km 4,69 ‒ 4,73

Jõgeva – Mutso km 0,79 ‒ 2,46

Kaarepere – Visusti km 0,05 ‒ 0,80

Vao – Päinurme – Sulustvere  km 30,89 ‒ 30,91

Aidu km 0 ‒ 0,33

Puurmani – Tabivere km 15,98 ‒ 16,16

Mullavere – Saadjärve km 0,66 ‒ 0,78

Lahavere – Jõeküla km 0 ‒ 0,77

Laiusevälja – Toovere km 0,02 ‒ 0,70

Puurmani – Tabivere km 0 ‒ 4,61

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus