Jõgevamaa sai juurde kümme atesteeritud giidi

Mööda Tallinna-Tartu maanteed vurab päris palju eri firmade turistibusse. Paraku sõidab suur osa neist Jõgevamaalt kurssi muutmata ja peatumata läbi. Üheks võimalikuks põhjuseks on senini olnud tervet maakonda tutvustada suutvate atesteeritud giidide puudumine. Tänu Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse (JAEK) hiljuti korraldatud koolitusele on neid nüüd võtta suisa kümme.

 

“Tublisid koha- ja muuseumigiide on meil ikka olnud, ent turismifirma jaoks on see ebamugav, kui nende buss peab igas paigas uue giidi peale võtma. Nad tahaksid, et üks inimene terve Jõgevamaad läbiva marsruudilõigu huvitavaks rääkida oskaks,” ütles JAEKi turismiinfo konsultant Anneli Villem. “Nüüd on meil sellised inimesed tänu koolitusele olemas ja tänu sellele tuleb ehk ka rohkem turiste Jõgevamaad avastama.”

20. jaanuarist 27. aprillini kestnud giidide koolitusel osales 13 inimest. Viis neist olid ka varem giiditööd teinud, ülejäänud tulid avastama enda jaoks üsna uue valdkonna saladusi. Koos käidi kümnel laupäeval. Kaheksa laupäeva, mis olid sisustatud loengute ja seminaridega, veedeti Põltsamaal Carl Schmidti Majas. Põhilektoriks oli Eesti Giidide Liidu juhatuse liige Aare Mae, kes kõneles giiditöö ja laiemalt klienditeenindamise filosoofilisest, eetilisest, väärtustepõhisest ja seadusandlikust taustast, kommunikatsioonist giiditöös ja paljust muust tulevastele giididele vajalikust. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppejõud Margit Hallmägi kõneles kutsealase essee kirjutamisest ja andis juhiseid, kuidas turistidele esitatavat teksti üles ehitada.

Kahel viimasel loengupäeval olid tulevaste giidide ees Jõgevamaa oma lektorid. Erle Tüür Luua metsanduskoolist kõneles retkejuhi ja loodusgiidi ametist, JAEKi turismiinfo konsultant Anneli Villem andis ülevaate maakonnas tegutsevatest toitlustus- ja majutusasutustest ning muudest turismiettevõtetest, saada olevatest turismitrükistest ja turismiinfokeskuses pakutavatest teenustest. Malle Oras Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) loodushoiuosakonnast tutvustas aga loodusõppeks ja aktiivseks puhkamiseks mõeldud RMK objekte Jõgevamaal. Maakonna kolmest piirkonnast – Põltsamaa ümbrusest, Peipsi piirkonnast ja Vooremaast – andsid lühiülevaate Põltsamaa muuseumi juhataja Rutt Tänav, Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Aive Tamm ja Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi pedagoog Aili Kalavus. Rutt Tänava juhtimisel tehti ühel koolituspäeval ka näidis-bussiekskursioon mööda Jõgevamaad.

Giiditöö pole meelakkumine

Koolitusel osalejatel tuli kursuse ajal kirjutada väike uurimistöö mõnd Jõgevamaa piirkonda puudutaval teemal, samuti essee ühe Aare Mae poolt ette antud raamatu põhjal. “Raamatud, mille ta välja pakkus, ei olnudki otseselt giiditööga seotud, vaid pigem oli tegemist maailma tunnetamise piire avardava kirjandusega. Tänu sellele avasid ka vähemalt 8000 tähemärki sisaldavad esseed päris hästi kirjutajate mõttemaailma,” ütles Anneli Villem.

Kursus lõppes eksamiga, mis toimus samuti bussiekskursiooni vormis. Iga eksamineeritav sai 15 minuti jooksul tutvustada teatud lõiku läbitavast marsruudist. Missugust, otsustas reisi algul võetud eksamipilet. Kolmel inimesel tuli eksam sooritada teistest pisut erinevas olukorras, sest Mustvees, Palamusel ja Jõgeval tehti ka väliekskursioon. Tulevaste giidide teadmisi ja esinemisoskust hindasid Aare Mae, Anneli Villem, Rutt Tänav, Aili Kalavus ning JAEKi projektijuht Teele Kaeramaa ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu sekretär Ülle Anton.

“Eksamil sai igaüks omal nahal tunda, et giiditöö ei ole lihtne,” ütles Anneli Villem. “Selleks, et osata ka pealtnäha igavad teelõigud huvitavaks rääkida ja turistide küsimustele vastata, tuleb väga palju materjali läbi töötada. Ainuüksi mitmekümnepealise turistide seltskonna väliekskursioonil “ohjes hoidmine” nõuab päris suurt psüühilist pingutust. Ära ei tohi unustada ka praktilisi asju. Giid peab alati teadma, kus asub lähim üldkasutatav tualettruum, ning oskama ette hoiatada, kui see on tasuline.”

Ei jää hätta üheski olukorras

Kümme kursuslast, kes atestaadi said, ei peaks Anneli Villemi sõnul üheski olukorras hätta jääma. Ehkki igaühel neist on oma eelistatud piirkond, kus ta end rohkem “kodus” tunneb, peaksid kõik kümme hakkama saama ka kogu maakonna tutvustamisega.

“Neid kümmet inimest saame nüüd turismifirmadele soovitada, kui nad giidi leidmiseks meie poole pöörduvad. Kui innukalt keegi sel alal tööle hakkab, sõltub juba igaühest endast,” ütles Anneli Villem.

Värskelt atesteeritud giidide kontaktandmed seisavad üleval Eesti Giidide Liidu kodulehel ja maakonna turismiinfoportaalis. Need võib leida ka maakonna uuest turismivihikust.

Üks kümnest värskelt atesteeritud giidist, Kääpal tegutseva Kalevipoja muuseumi juhataja Ulvi Tamm kinnitas, et koolitus andis talle päris palju uusi teadmisi.

“Seda, et Palamuse ja Põltsamaa külastamist väärt on, teadsin ennegi, nüüd, enne eksamit pileteid “läbi närides” sain aga aru, et terve Jõgevamaa on tegelikult põnevaid paiku täis,” ütles Ulvi Tamm. “Kalevipoja muuseumi külastavad inimesed küsivadki ju alatasa, et mida selles piirkonnas veel huvitavat on. Nüüd saan neile palju teadlikumalt soovitusi anda ning juhtida, kui vaja, ka tervet maakonda läbivat ekskursiooni. Oma pereliikmete ja sugulaste-tuttavate peal olen seda juba proovinud.

Eriti sügava mulje jättis koolituse käigus aga meie põhikoolitaja Aare Mae. Tema värvikas isiksus ja põnev maailmavaade avardasid meiegi maailmapilti.”

Giidide koolituse läbiviimiseks sai JAEK toetust Leader-programmist. Tänu sellele pidid koolitusel osalejad omast taskust maksma tunduvalt vähem, kui tavaliselt sarnaste koolituste eest küsitakse. See andis koolitusel osalemise võimaluse palju laiemale huvilisteringile.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus