Jõgevamaa saab oma ühistranspordikeskuse

?Loodav keskus hakkab korraldama maakonna bussiliiklust, samuti tegelema üshitraspordistrateegia väljatöötamise ja vajalike uuringute teostamisega,? võttis maavanem Aivar Kokk lühidalt kokku peamised ühistranspordikeskusele pandud ülesanded ning avaldas heameelt, et lõpuks omavalitsustega ühise lepingu sõlmimiseni jõuti. Lisaks liinibusside liikluse korraldamisele ootab maavanem keskuselt ka koolitranspordi paremat ja ühtset lahendamist. Enne keskuse asutamist tegeles maakonna bussiliikluse korraldamisega maavalitsus ning koolitranspordiga omavalitused. Asutamislepingule kirjutasid lisaks maavanemale alla ka 12 omavalitsuste juhid, ainsana jäi keskuse loomisest kõrvale Kasepää vald. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus