Jõgevamaa raamatukogud lülituvad elektroonilisse süsteemi

Elektrooniliselt laenutatakse raamatuid peale maakonna keskraamatukogu nüüd juba ka Adavere, Laiuse, Siimusti, Kuremaa, Vaimastvere ja Voore raamatukogus. Keskraamatukogu andmetel peaksid aasta lõpuks sel moel lugejaid teenindama asuma ka kõik teised kogud. Vaid mõne üksiku puhul võib asi jääda ka järgmise aasta algusse.

Mugavamaks, kiiremaks, kaasaegsemaks

Ettevalmistus uuele süsteemile üleminekuks on raamatukogutöötajatele kaasa toonud palju lisatööd. Kui aga kõik maakonna raamatukogud on juba suutnud oma tegevuse elektrooniliselt korraldada, peaks see muutma mugavamaks ja kaasaegsemaks raamatukogutöötajate elu ja andma mitmeid uusi võimalusi ka lugejatele.

“Selleks, et tööd alustada, oli ehk kõige rohkem tarvis mõtlemisviisi muutmist,” leiab keskraamatukogu direktor Rutt Rimmel. Tema kinnitusel edeneb meie maakonna raamatukogudel üleminek uuele süsteemile praegu päris hästi ning vastastikune mõistmine on saavutatud ka kohalike omavalitsustega.

Põhiandmebaasi väljatöötamisega on keskraamatukogu tegelnud juba kümme aastat ja vastav kataloog on olemas, mis tähendab, et küla- ja linnaraamatukogudel on sellevõrra lihtsam olnud. Teisisõnu on ära tehtud raamatute kirjed, mida elektroonilisele süsteemile üleminek eeldab. Kohalike raamatukogutöötajate ülesandeks on siduda need arvutiga. Väiksemates kogudes võib olla vaid üksikuid raamatuid, millele kirjet koostatud pole, sellele vaatamata on kõikides raamatukogudes iga eksemplar tulnud ükshaaval läbi töötada. Kui arvestada, et suuremates kogudes on kümme kuni kaksteist tuhat raamatut, siis on ütlematagi selge, milline on olnud viimasel ajal maakonna raamatukoguhoidjate töökoormus. Üleminekuga tehti algust möödunud aasta sügisel. Õnneks hakkavad asjad nüüd siiski ühele poole jõudma ja lugejad võivad arvuti vahendusel järjest enam mugavamaid ja ajakohasemaid teenuseid kasutada.

E-raamatukogu ja RIKSWEB

E-raamatukogu koondab teenuseid, mille kasutamiseks ei tarvitse raamatukokku tullagi. On võimalik saata infopäringuid, pikendada laenutustähtaegu, tellida vajaminevat kirjandust teistest kogudest. Kirjanduse otsinguks ja reserveerimiseks saab kasutada raamatukogu elektronkataloogi RIKSWEB (veebilahendus raamatukoguprogrammile RIKS). Jõgevamaa Keskraamatukogu koduleheküljelt leiab nii e-raamatukogu kui ka RIKSWEBi kohta ka selgitused ning nende kasutamine ei peaks erilisi probleeme tekitama. Otsinguks ei tarvitse isegi raamatukogudes lugeja olla, et tutvuda nii uudiskirjanduse menüü ja ajakirjadega kui leida teavet mistahes kirjanduse kohta. Interneti kaudu raamatu reserveerimiseks ja oma isiklikku andmebaasi ligipääsemiseks on aga vaja PIN-koodi, mille saab raamatukogutöötajalt. Edasine e-maili kaudu suhtlemine peaks olema igati lihtne, kiire ja mugav.

Maakonna ühtne raamatukogukaart

Praeguseks on Jõgevamaal Eestis ainsana juurutatud raamatukogude ühtne elektrooniline kaart. Keskraamatukogus on see juba ka kasutusel. Keskraamatukogu on kaardid välja jaganud ka teistele maakonna kogudele ning töötajad neid kasutama õpetanud. Niipea, kui kohalik omavalitsus on jõudnud kaardile hinna kehtestada, saavad soovijad selle ka endale hankida. Kui arvestada, et lugejapiletid lähevad lähemal ajal raamatukogudes niikuinii väljavahetamisele, on ilmselt mõttekas soetada endale tõeliselt ajakohane kaart, mis võimaldab raamatuid laenutada kõigist maakonna raamatukogudest. Kaart avardab lugemisvõimalusi, on soliidne väljanägemisega ja tagab ühtlasi ka suurema turvalisuse raamatukogutöös.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus