Jõgevamaa politseiasutused vahetavad silte

Nädala alguses Jõgeval uuele ametikohale asunud politseijuhi esimesed tööpäevad möödusid põhiliselt isikkoosseisu ja jaoskondade ning kohalike oludega tutvumiseks. Kolmapäeval kohtus maakonna vastne politseijuht Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse ja vallasekretäridega.

Jõgeva pole päris võõras
“Jõgeva linn ja maakond ei ole mulle päris võõras piirkond. Olen käinud siin nii tööalaselt kui ka spordivõistlustel. (Urmas Treier on saavutanud Eesti meistri tiitli tõstmises – A. K.)

Kui detsembris tehti mulle pakkumine asuda uuele töökohale, uurisin põhjalikumalt siinsete politseiametnike töötulemusi – registreeritud kuritegudest on avastatud üle 66 protsendi. See on hea tulemus, mis näitab, et Jõgeva meeskond oskab ja tahab teha head tööd. Seoses prefektuuri liitumisega ja muutumiseks osakonnaks pole mõtet karta, et maakonna politseijõud jääb väiksemaks. Kurjategijad pole eriti paiksed, seetõttu usun, et regionaalsete talituste loomisega meie jõud pigem suureneb, elanike teenindamine ja õiguskorra tagamine paraneb. Püüan koostööd omavalitsustega veelgi tihendada. Esmamulje on, et ühistöö sujub. Elan oma kahe tütre ja abikaasaga Tartus, kuid mine tea, äkki hakkab mulle Jõgeva niivõrd meeldima, et kolingi siia,” arutles ülemkomissar Treier.

Kallaste tuleb Jõgeva piirkonna alla
Kas uus politseijuht ei võinuks olla senise Jõgeva prefektuuri politseiametnike hulgast, sai päritud Lõuna politseiprefektuuri prefektilt Aivar Otsaltilt.

“Jõgeva politseinike hulgast oli valikut küll, üheks põhiliseks kandidaadiks jäi ülemkomissar Rauno Võsaste, kuid paraku tundus ta meile niivõrd hea, et tahtsime teda näha regionaalse politseiprefektuuri juhtkonnas. Võsaste võttis pakkumise vastu ja on nüüd Lõuna Politseiprefektuuri kriminaalosakonna ülemkomissar. Jõgeva eelmine prefekt Raivo Palu määrati Ida Politseiprefektuuri teenistusosakonna politseidirektori ametikohale. Seni Elva politseijaoskonda juhtinud Urmas Treierile langes valik eelkõige seetõttu, et väga sihikindla ja korrektse politseiametnikuna sai ta hakkama suuruse poolest Jõgevaga enam-vähem võrreldava Elva piirkonnaga.

Peale nende mõne muudatuse töötab Jõgeva osakond veel endises koosseisus edasi. Siin on mitmeid häid politseinikke ja nende panuse, oskuse ja tööga ka regionaalsel tasemel me kindlasti arvestame. Ametikohtade komplekteerimine on pikaajaline protsess, uus koosseis hakkab paika saama paari kuu pärast, küllap siis saab rääkida kaadrimuutusest täpsemalt,” vastas politseiprefekt Otsalt.

Kavas on Jõgeva politseijaoskonna teeninduspiirkonna laiendamine, näiteks Kallaste piirkonna hõlmamine. Politseireformi üheks eesmärgiks ongi, et politseiametnike tööpiirkond poleks kinnistatud vaid ühe maakonna piiridega.

“Korruptsiooni piiramine ja ärahoidmine kohalikes omavalitsustes, narkokuritegevuse tõkestamine, liiklusjärelevalve tõhustamine ja hukkunute arvu vähendamine, vägivalla ärahoidmune nii alaealiste suhtes kui nende keskel, samuti koolivägivalla pidurdamine jääb meie tegevuskavas lisaks teistelegi kohustustele erilise tähelepanu alla,” märkis politseijuht.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus