Jõgevamaa piir nihkub paarkümmend kilomeetrit põhja poole

Mustvee linn, Kasepää, Saare ning Avinurme ja Lohusuu vald allkirjastasid ühinemisleppe, uue omavalitsuse nimeks saab Mustvee vald. Seega nihkub 2018. aasta 1. jaanuarist Jõgevamaa piir paarkümmend kilomeetrit põhja poole.


Möödunud kolmapäeval kogunesid Mustvee kultuurikeskusesse Kasepää valla, Saare valla, Avinurme valla ja Lohusuu valla ning Mustvee linna volikogud hääletama omavalitsuste ühinemislepingute üle. Kõik volikogud hääletasid ühinemise poolt. Seejärel kirjutasid omavalitsuste esindajad alla ühinemislepingule.

Üks etapp on lõppenud

Uue omavalitsuse volikogu saab olema 21-liikmeline. Volikogu valitakse jagatud mandaatidega ehk tuleb viis valimisringkonda. Avinurmel ja Mustveel on viis mandaati, Saarel ja Kasepääl neli ning Lohusuul kolm.

Riigihalduse minister Mihhail Korb ütles, et ühinemislepingusse on kirjutatud tulevase valla kõige olulisemad arengusuunad ja objektid. “Olenemata sellest, kui hea on ühinemisleping, pole võimalik kõike paberile panna ja ette näha, alati jääb asju, mida pole võimalik ette näha. Usun, et suudate ka tulevikus kõik probleemid lahendada nagu selle lepinguni jõudsite.”

Tema sõnul tegutseb ministeerium praegu selle nimel, et haldusreform sisuga täita – millised ülesanded ja millist lisaraha omavalitsustele anda.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev märkis, et Peipsi järv lihvib kive aastatuhandete jooksul. “Teie lihvisite oma arusaamu ja eesmärke tunduvalt kiiremini. Et jõudsite üksmeeleni, seda näitas üksmeelne käetõstmine. Usun ja loodan, et üksmeelt jätkub teil ka edaspidi paljude järgnevate aastate jooksul.”

Juhtkomisjoni esimees Avinurme vallavanem Aivar Saarela tõdes, et protsessi üks etapp on lõppenud.

Arvestati rahva tahtega

“Me olime alguses laua taga nii Alutaguse kui ka Kesk-Peipsi piirkonnaga. Kui oleksime valinud Alutaguse suuna, siis vallajuhtidena oleks meil olnud juba sisse tallatud rada pidi lihtsam minna. Vallaelanikud aga eelistasid üksmeelselt teist suunda. Rahva ajalooline mälu ütles, kuhu me peame liituma. Haldusreformi tehakse rahva, mitte vallajuhtide jaoks. Kunstlikult ei saa neid asju teha. Kui oleksime teinud teise otsuse, siis tulnuks amet maha panna,” lisas Saarela.

Viie ühineva omavalitsuse plussiks peab Saarela seda, et tegemist on küllalt võrdsete omavalitsustega, ei ole sellist olukorda, kus üks on suur ja ülejäänud väikesed. Rahvaarv mängib tema hinnangul väga olulist rolli.

Avinurme jäävad tema sõnul alles need vallaametnikud, kelle juurde kõige rohkem käiakse, nii et olulisi asju saab jätkuvalt kohapeal ajada.

Saarela tõdes, et Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev on kaasanud ka Ida-Virumaa Jõgevamaale liituda soovinud omavalitsusi ning omavahelised suhted on olnud head. Koos käidi Lätis uurimas kuidas seal on haldusreform läinud.

Liitus ka Võtikvere küla

Ühinemist koordineerinud Katrin Rajamäe ütles, et juba tänavu jaanuaris tegid Avinurme vald, Torma vald ning Mustvee linn algust ametlike ühinemisläbirääkimistega. Sisuliste läbirääkimisteni jõuti tänavu aprillis. “Algul oli laua taga kümme omavalitsust, tinglikult nimetati seda piirkonda Põhja-Tartumaaks, sest kõik ühinemisläbirääkimisi pidanud oamavalitsused on kunagi kuulunud Tartumaa koosseisu. Kuu aja jooksul jõuti punkti, kus nähti, et nii suure seltskonnaga pole võimalik edasi minna. Jaguneti kaheks piirkonnaks, tekkisid Jõgeva ja Peipsi piirkond. Lisaks praegusele viiele omavalitsusele olid Peipsi piirkonnas laua taga veel Palamuse vald ja Torma vald. Nemad olid terve suve läbi rääkimas kahes piirkonnas. Augusti lõpupoole otsustati viie omavalitsusega edasi minna. Augusti lõpus hakkasid Torma valla Võtikvere küla elanikud koguma allkirju, et liituda Peipsi piirkonnas tekkiva omavalitsusega. Torma vallavolikogu on sellega soostunud.

Loodav Mustvee vald

*614 ruutkilomeetril hakkab elama 5860 elanikku

*Jõgevamaalt ühinevad Mustvee linn, Kasepää vald, Saare vald

*Ida-Virumaalt ühinevad Avinurme vald ja Lohusuu vald

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus