Jõgevamaa paljulapselised pered saavad naistepäeval kingituse

Riigikogu liikme ja pikaajalise laste õiguste eest võitleja Elle Kulli eestvõttel on Eesti Vabariigi selle aasta lisaeelarvest eraldatud 1,6 miljonit krooni, et tunnustada suuri, seitsme ja enama lapsega, peresid. Arvestades, et Eestis on selliseid peresid üle 325 ja lapsi 2389, siis on kavas summa maksta välja ühekordsete toetustena lähtudes peres kasvavate laste arvust, 650 krooni iga lapse kohta.

Heategevuse eesmärgiks on leida kontakt kõigi Eesti suurperedega, saada teada nende olukorrast ja võimalikest vajadustest.

Kingituse kättesaamiseks on Jõgevamaa suurpered oodatud osalema Suurimatest Suurimate kontserdil, mis toimub 8. märtsil 2004 Kiigemetsa Kooli saalis.

Jõgevamaal on seitsme- ja enamalapselisi peresid 19. Neist 7-lapselisi 15; 8-lapselisi 3; 9-lapselisi ei ole ning 11-lapselisi 1 (Pala vallas).

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus