Jõgevamaa osatähtsus riigi SKPs üks väiksemaid

Harjumaal loodi 2005. aastal 59,3 protsenti Eesti SKP-st, varasema aastaga võrreldes Harju maakonna osatähtsus mõnevõrra vähenes, teatas Statistikaamet. Eesti SKP jooksevhindades oli 2005. aastal 175,4 miljardit krooni, sellest Harju maakonna SKP 104,0 miljardit krooni,teatas Statistikaamet. Harjumaale järgnesid pika vahega Tartu ja Ida-Viru maakond, mille osatähtsus Eesti SKP-s oli vastavalt 10,0 ja 8,3 protsenti. 2004. aastaga võrreldes langes Harju maakonna osatähtsus SKP-s peamiselt Ida-Viru, Tartu ja Pärnu maakonna osatähtsuse suurenemise tõttu. SKP elaniku kohta oli 2005. aastal 130 297 krooni. Harju maakonna vastav näitaja oli 199 642 krooni ehk 153,2 protsenti Eesti keskmisest. Harju maakonnale järgnesid Tartu ja Pärnu maakond, kus SKP elaniku kohta oli vastavalt 118 227 ja 99 845 krooni ehk 90,8 ja 76,6 protsenti Eesti keskmisest. Kõige väiksem SKP elaniku kohta oli Jõgeva ja Põlva maakonnas, vastavalt 56 710 ja 59 346 krooni ehk 43,5% ja 45,5% Eesti keskmisest. Vooremaa

blog comments powered by Disqus