Jõgevamaa õpioskuste olümpiaadi paremad teada

Olümpiaadil polnud niivõrd oluline igaühe teadmistepagas kui oskus kasutada mitmesuguseid abimaterjale ? arvutit, teatmeteoseid, kirjandusteoseid jm. Esimene ülesanne oli kuulamisülesanne, mis nõudis tähelepanu ja kuulamisoskust.

Iga vastuse juurde tuli märkida ka allikas, kust see saadi. Trükise puhul tuli viidata ka lehekülg.

Tundus, et just allikale viitamine osutuski kõige keerulisemaks. Mõni võistkond kirjutas allikaks “omast peast”, mis andis aga 0 punkti. Veel torkas kohati silma seegi, et ei loetud tähelepanelikult läbi ülesande juhist ja sellest sõltus omakorda vastuse vormistamine. Nii võis juhtuda, et anti vale vastus.

Üldiselt olid kõik võistkonnad tublid ja töötasid usinasti. Küllap nad said uusi kogemusi töötamaks erinevate teatmeteoste ja abimaterjalidega.

Olümpiaadi tulemused:

I koht Tabivere Gümnaasiumi võistkond  koosseisus Andres Katte, Tauri Laurits, Lyandra Ojarand, Artur Aunap, Helena Leontjev. Juhendaja õpetaja Katrin Roodla.

II koht Jõgeva Ühisgümnaasiumi Vb klassi võistkond koosseisus Grete Tänna, Kristi Liin, Kevin Keek, Kristian Käresk, Remo Roosipõld. Juhendaja õpetaja Helge Maripuu.

III koht Jõgeva Ühisgümnaasiumi Va võistkond: Anna-Liisa Kaste, Gerda Haritonov, Triinu Hordo, Annika Maksimov, Ants Marten Prii. Juhendaja õpetaja Inga Reinumägi.

Tagasiside olümpiaadist võistkondi juhendavatelt õpetajatelt  oli igati positiivne ja leiti, et üritus õnnestus igati ning selle korraldamist tuleb kindlasti jätkata. Taaskohtumiseni järgmisel kevadel!

Õpioskuste olümpiaadi korraldajad
MALLE MÜLS ja MEELI NURKA

blog comments powered by Disqus