Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks väheneb

Reedel Kuremaal peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu nõupidamisel oli kõneaineks ka organisatsiooni kuulumisega kaasneva liikmemaksu temaatika, sest Jõgeva linna ja Jõgeva valla hinnangul oleks mõttekas teha liikmemaksu arvestamise põhimõtetesse muudatusi.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks koosneb kahest osast – baasosast, mis on kõigile võrdne, ja omavalitsuste elanike arvust sõltuvast osast. “Kuremaal toimunud arutelude ajendiks olid Jõgeva linna ja valla ettepanekud üle vaadata liikmemaksu kujunemise struktuur. Põhjuseks on asjaolu, et kõige suurema liikmemaksu maksja maksab umbes kolm korda rohkem kui kõige väiksem maksja,” ütles omavalitsusliidu juhatuse esimees Enn Kurg, kes on ühtlasi ka Jõgeva vallavanem.

Jõuti omavahel kokkuleppele

Kurg märkis, et Kuremaal peetud mõttevahetusel olid arutlusel organisatsiooni poolt toetatavad tegevused, organisatsioonid ja liidu eelarve. “Ühistele seisukohtadele jõudsime selles osas,  milliseid sündmusi ja organisatsioone omavalitsuste liit toetab ning milliste teemadega tegeleb. Liikmemaksu osas saavutasime kokkuleppe, et toimub väike vähenemine, mis tähendab, et suureneb baasosa ja väheneb elanike arvust sõltuv osa. Vähenes kõigi omavalitsuste liikmemaksu osa, suurematel rohkem, väiksematel vähem,” rääkis ta.

Enn Kurg kommenteeris omavalitsuste liidu liikmemaksust  laekuvate tulude mõju liidu tegevuse efektiivsusele ja võimalusele panustada Jõgevamaa arengusse.

“Suurema rahaga saab ikka rohkem ette võtta. Paraku on omavalitsustel piisavalt kohustusi, millele oma valla või linna eelarveraha kulub, ja tavaliselt jääb puudugi. Liikmemaksu suurus lubab praegu tegelda sellega, milles oleme kokku leppinud ning see aitab kaasa Jõgevamaa arengule. Samas otsime võimalusi saada raha juurde läbi projektitaotluste, kui tekib uusi ja huvitavaid ideid,” lausus ta.

Tarvis aeg-ajalt üle vaadata

“Jõgeva linn maakonnakeskusena tunnetab oma rolli kogu maakonna arengus. Samas on paljud probleemid ja tegevused, millele omavalitsusliidus vaja lahendusi leida, pigem valdadekesksed ja Jõgeva linnas juba lahendatud või puudutavad linna vähesel määral. Sellises olukorras tundub ebaloogiline, et  Jõgeva linn maksab kolm korda suuremat liikmemaksu kui väiksemad vallad. Ühistegevuses on oluline arvestada kõikide partneride soovidega ja vajadusel teha kompromisse, et asjad paremini toimiksid. Tänan kõiki omavalitsusjuhte, kes selle peale mõtlesid ja arvestasid Jõgeva linna soovidega,” ütles Kuremaal toimunud nõupidamisel osalenud linnapea Aare Olgo.

Üks, kes rohkem liikmemaksu maksab, on ka Põltsama linn. “Kuremaal tulid kokkulepped läbi diskussiooni. Aeg näitab, mis omavalitsusliidu liikmemaksu vähendamine kaasa toob. Minu hinnangul oleks tarvis liikmemaksu küsimus teatud aja tagant, näiteks kord paari aasta tagant uuesti üle vaadata. Liikmemaks  peab aga omavalitsusliidus jääma, sest seda kogudes saab liit iga omavalitsuse ja kogu Jõgevamaa huvides töötada paremini ja tulemuslikult,” ütles Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots.

Torma vallavanem Triin Pärsim peab Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevuses esmatähtsaks keskendumist liidu tegevuse eesmärkide kindlaksmääramisele, lähtudes organisatsiooni põhikirjast ja maakonna arengustrateegiast.

Torma vallavanem Triin Pärsim: “Pean Jõgevamaa Omavalitsusliidu tegevuses esmatähtsaks keskendumist liidu tegevuse eesmärkide kindlaksmääramisele, lähtudes organisatsiooni põhikirjast ja maakonna arengustrateegiast.”

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus