Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskust juhib Ülvi Nool

Voorel asuva MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse uue juhatajana töötab teist kuud Tartu Ülikooli haridusega Ülvi Nool, kes on varemgi olnud head organiseerimisvõimet ja suhtlemisoskust eeldavates ametites.

Noole sõnul on aktiviseerimiskeskuse üheks olulisemaks ülesandeks kaasa aidata sellele, et töö puudumisel ei peaks inimesed elukohta vahetama. “See on suuresti ka Eesti külade püsimise ja arenemise probleem,” märkis ta. 

Bakalaureusetöö maaelu toetustest

Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse uue juhataja leidmiseks korraldatud konkursi võitnud Ülvi Nool on sündinud Jõgeval ja elanud viimased 15 aastat Torma vallas, lõpetanud Jõgeva Keskkooli ja Tartu Ülikooli bakalaureuse kraadiga. “Kui õppisin Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teisel kursusel, soovitati mul kandideerida OÜ Eesti Pakendi tegevdirektoriks. Osutusingi valituks, kuid kahjuks jäi selle ettevõtte juhtimine minu jaoks lühikeseks, sest omanikud otsustasid ettevõtte koos kohvitehasega maha müüa. Omanikud huvitusid minuga koostöö jätkamisest ning tegid mulle pakkumise asuda müügijuhina tööle  ettevõttesse OÜ Marko Trade Baltic, kus juhtisin üle-eestilist müügimeeskonda,” märkis Nool.

Ta sõitis aastaid iga päev Tartusse tööle, mis aga suurt ajakulu nõudis. “Hakkasin kodu lähedale uut töökohta otsima. Lugesin kuulutust, et MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus otsib juhatuse liikme ametikohale uut inimest ja leidsin, et see on uus ja huvitav väljakutse. Aktiviseerimiskeskuse töötajad kirjutavad pidevalt uusi projekte just maaelu arenguks. Ka minu bakalaureusetöö “Maaelu arengutoetused“ kajastab põhjalikult mittetulundusühingute tegevuseks mõeldud erinevaid Euroopa Liidu toetusi ja nende kasutamise võimalusi. Selles uurimuses annan riiklikule arengukavale ja Eesti maaelu arengukavale toetudes ülevaate investeeringutoetustest, samuti kultuurkapitali ja hasartmängutoetustest.” 

Regionaalselt tasakaalustatud areng

Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse juhatajaks saanud Ülvi Nool peab selle asutuse põhiliseks eesmärgiks maapiirkonna regionaalselt tasakaalustatud ja jätkusuutliku majandusliku ja sotsiaalse arengu toetamist läbi erinevate Euroopa Liidu fondide.

“Aktiviseerimiskeskusel on mitmed võimalused kaasa aidata omavalitsuste valupunktide likvideerimisele. Selleks on tarvis pidevalt korraldada valdade vahelisi nõupidamisi, et esile tuua nii ühiseid, kui ka regiooniti erinevaid probleeme ja nendele lahendusi otsida. Edasiarendamist vajaksid ka mittetulundus- ja avaliku sektori vahelised koostöösuhted ja rahastamispõhimõtted,“ lisas ta.

Ülvi Noole sõnul on aktiviseerimiskeskusel mitmed võimalused ettevõtluskeskkonna stimuleerimiseks maapiirkondades. “Praeguses olukorras pole paljud kohalikud omavalitsused suutelised ettevõtlusele piisavalt atraktiivsust ja tuge pakkuma, mis selgub ka kohaliku omavalitsuse toetuse taotlustest. Lähtudes sellest osutub vajalikuks uurida ja hinnata ühtse metoodika alusel kõiki omavalitsusi ettevõtluse arendamise seisukohalt. Aktiviseerimiskeskus saaks olla tuge pakkuv organisatsioon äriplaanide koostamisel ja alustavatele ettevõtetele toetusrahade taotlemisel.”

Rääksime ka Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse ülesannetest majanduslikul mõõnaperioodil. “Arvestades praegust majanduskasvu pidurdamist võib eeldada töötute juurdekasvu. Sellises olukorras tuleks pakkuda inimestele nende kodupiirkondades erinevaid koolitusi ning huvitavamaid vaba aja veetmise võimalusi, mis vähendaks masendunult kodus olemist ja soodustaks omavahelist suhtlemist, üksteisega rõõmude ja murede jagamist. Muu hulgas tasuks rajada töötoad, kus meisterdatakse maakonnale iseloomulikke suveniire ning ühtlasi otsida võimalusi nende müümiseks. Samuti saaks aktiviseerimiskeskus osutada ka sotsiaalseid teenuseid, mis on ehk mõttekam kui töötutele raha maksmine. Missuguseid teenuseid ühes või teises piirkonnas osutada, seda peaksid omavalitsused, arvestades kohalikku olukorda, ise otsustama, ” ütles Ülvi Nool, kes on ka MTÜ Jõgevamaa Koostöökoja juhatuse ja Saare vallavalitsuse liige.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus