Jõgevamaa Omavalitsusliidu etteotsa valiti Toivo Tõnson ja Mati Kepp

Eile kogunes Jõgeva vallamaja saali esimest korda pärast oktoobrikuiseid kohalike omavalitsuste volikogude valimisi moodustunud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu volikogu ja valis organisatsiooni juhatuse esimeheks tagasi Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni ning aseesimeheks Mustvee linnapea Mati Kepi.

<p class=”MsoNormal” style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt” align=”justify”>Toivo Tõnsoni esitas Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe kandidaadiks Torma vallavanem Riina  Kull. “Kauaaegne vallavanem on organisatsiooni edukalt juhtinud parematel aegadel ja küllap tuleb selle tööga toime ka praegusel raskel ajal,” märkis ta.  

25-liikmeline liidu volikogu valis Tõnsoni järgmiseks nelja-aastaseks valimisperioodiks juhatuse esimeheks ühehäälselt . Ise jäi kandidaat  erapooletuks. “Ma arvan, et omavalitsuste liidu  funktsioonide täitmises tuleb edaspidi vastavalt vajadusele ka muudatusi ja uuendusi läbi viia,” ütles Tõnson, kes valiti sama organisatsiooni juhatuse esimeheks 2003. aastal. Eelnevalt juhtisid organisatsiooni  Tiit Kulu Põltsamaa, Toivo Ilves Jõgeva ja Mati Kepp Torma vallast.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse aseesimehe kandidaadiks esitas Tabivere vallavolikogu esimees Kalev Kurs Mustvee linnapea Mati Kepi ja Puurmani vallavanem Rauno Kuus Jõgeva linnapea Kalmer Laini. Otsustati korraldada salajane hääletamine ja moodustati häältelugemise komisjon, millesse kuulusid Rauno Kuus, Põltsamaa linnavolikogu esimees Margi Ein ja Põltsamaa vallavolikogu esimees Liia Lust.

Oma seisukohtade tutvustamisel märkis Mati Kepp, et peab omavalitsusliidu töös oluliseks head koostööd ja valmidust läbirääkimisi pidada. Kalmer Lain toonitas vajadust viia ühiselt ellu mitmeid projekte ja rõhutas, et sellist tegevust ei peaks mõjutama ühe või teise omavalitsusjuhi erakondlik kuuluvus.  Häältelugemisel selgus, et 16 hääletanut olid toetanud Mati Keppi ja üheksa Kalmer Laini.   

Koosolekul oli kõne all ka  omavalitsusliidu roll praeguses Eestis. “Seoses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega tuleb mitmetel nõupidamistel kõneaineks haridus. Võimalikud muutused vastavas valdkonnas tingivad vajaduse korraldada paremini ühistransporti. Haldusreformi teemalisi uuringuid tehakse  Jõgevamaal praegu  Põltsamaa ja Jõgeva piirkonnas. Kindlasti on vaja selliste uuringute tulemusi tutvustada ka omavalitsusliidu juhatuse ja volikogude koosolekutel,” ütles Toivo Tõnson.  

“Praegustes oludes tuleb omavalitsusliidul maakonna arengus võimalikult edasiviivalt ja tugevasti tooni anda,” kinnitas Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk. 

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus