Jõgevamaa Nõustamiskeskusest saab abi

Euroopa Liidu programmide “Õppenõustamissüsteemi arendamine” ja “Karjääriteenuste süsteemi arendamine” toel saab nõustamiskeskusest tasuta nõu, kuhu minna õppima, kuidas ületada õpiraskusi, kuidas tulla toime stressiga. Küsimusi, millega tasuks nõustamiskeskusse pöörduda, on väga palju. Ei maksa karta, et nõuküsimine on märk toimetulematusest, mis võiks küsija mainet kuidagi kahjustada.

Nõustamiste arv on alates 2009. aasta jaanuarist tõusuteel ja pärast iga esinemist või otsekontakti koolis või lasteaias suurenenud. Alati on leidunud lapsi, vanemaid ning õpetajaid, kes oma  küsimustega meie poole  pöörduvad. Suveperioodil on olnud õppenõustajatel ja karjäärinõustajatel väike hingetõmbepaus ja sügisest jätkub tegevus uue hooga.

Meie keskuse head koostööpartnerid on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, SA Innove ja kõikide maakondade nõustamiskeskused oma  töötajatega, Jõgevamaa lasteaiad, koolid, maavalitsus ja  omavalitsused.

Eelmise õppeaasta prioriteediks õppenõustamises oli lapsevanemate ja õpetajate teavitamine piirkondades. Karjäärinõustamise eelistus oli ja on Jõgevamaa kõikides koolides 9. ja 12. klasside õpilastele  karjääriinfo jagamine ning rühmanõustamine.

Oleme külastanud kõiki Jõgevamaa koole, lasteaedu, enamikku omavalitsusüksusi, lastekodu ning viinud läbi teabepäevi, koosolekuid ja ümarlaudu.  Korrapäraselt toimuvad eriõpetuse ainesektsiooni ja psühholoogide ning sotsiaalpedagoogide ainesektsiooni  koolitused ja  õppepäevad. 

Aitame täiskasvanuid

Algaval õppeaastal pöörame õppenõustamises  enam tähelepanu lastega seotud probleemide ennetamisele ja varajasele märkamisele, arutleme laste endi, õpetajate ning lapsevanematega lapse enesehinnangu, agressiivsuse, käitumishäirete, õpiraskuste ja depressiooni kujunemise üle, räägime perevägivalla mõjust lapse kehalisele ja vaimsele tervisele ning käitumisele.

Õppenõustamine on eelkõige toetus lapsega tegelevatele täiskasvanutele lapse arengust tulenevate isiksuslike ja ealiste iseärasuste mõistmisel, samuti  lapsele sobivate lahenduste leidmine vastastikuses koostöös ja probleemile loominguliselt lähenedes. Õppenõustamine ei ole hinnangu andmine õpetaja professionaalsusele. Spetsialistid saavad lapsevanemat ja õpetajat  toetada kriisiolukorras tasakaalu säilitamisel, kaitstes nii ennast kui last haiget saamise ja ülereageerimise eest.

Rahulolu tehtud tööst on  seotud lapse hea toimetulekuga talle sobival õppekaval, millest on rõõmu nii lapsevanematel kui õpetajatel. Murelikud oleme  enamasti siis,  kui pärast pikka tööd lapsega, kes teeb esimesi samme “august välja rabelemisel”, leidub keegi, kes selle töö ära nullib, vahel mõne hetkega. Oleme lapsega tagasi algpunktis ja sunnitud uuesti sama protsessi otsast alustama. Kurb on ka siis, kui mõni  asjaosaline ei ole nõus omalt poolt toetama, aitama, kui laps jääb otsekui “süsteemi hammasrataste vahele“.    

Kuidas edasi minna

Karjäärinõustamise teenuse kättesaadavus oleneb suuresti koolidest ja omavalitsustest.

ESF programmi alusel on meil individuaalseks karjäärinõustamiseks ette nähtud vahendeid 25 protsendi 9. ja 12. klasside õpilaste nõustamiseks. Kui kool ja omavalitsus peavad vajalikuks karjäärinõustamist toetada, saame igas klassis tegelda kõikide õpilaste nõustamisega, vastasel juhul tekib küsimus, mille järgi me valime välja õpilased, kes tasuta nõustamist saavad, ja kuidas toimida ülejäänud 75 protsendiga.

Praegu oleme aga mõtetes aastas 2012, kui EL õppenõustamisprogrammi ja karjäärinõustamisprogrammi rahastamise lõpetab ja tuleb leida teisi rahastamisallikaid. Käivad arutelud ja mõttetalgud lahenduste leidmiseks nii maakonnas kui vabariigi tasandil. Kogemused näitavad, et keskus on vajalik, see  peab tegevust jätkama. Selle nimel oleme valmis  kõvasti pingutama.

Jõgevamaa Nõustamiskeskus alustas tegutsemist aastal 1999. Keskus loodi eraisikute  asutatud  mittetulundusühingu Jõgevamaa Nõustajate Ühendus poolt. Algselt pakkus keskus kriisiabi ja ametis oli üks psühholoog. Järgmisel aastal lisandusid noorte teavitamine, psühholoogiline nõustamine  ja karjäärinõustamine, 2002. aastal perenõustamine ja seksuaalnõustamine ning 2008. aastal õppenõustamine ja võlanõustamine.

Praegu  töötavad keskuses projektijuht ja  10 nõustajat (8 psühholoogi, eripedagoog, võlanõustaja). Õppenõustamisprogrammis töötavad osalise ajaga kaks koordinaatorit (projektijuht ja psühholoog) ning poole koormusega kahel päeval nädalas   eripedagoog ja psühholoog.

i

MAIRE PÜSS, Jõgevamaa Nõustamiskeskus

blog comments powered by Disqus