Jõgevamaa Nõustamiskeskus pakub Tööturuametile teenuseid kolme programmi raames

Jõgevamaa Nõustamiskeskus on võitnud kolm Tööturuameti riigihankepakkumist, neist üks on töötute psühholoogilise nõustamise, teine töötute ringsõidu karjäärinõustamisprogramm, lisaks veel koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega töötute pikemaajaline tööotsingukoolitus.

Jõgevamaa Nõustamiskeskuse projektijuhi Maire Püssi sõnul võib tööturuprojekti raames käia ka koolides. Ringsõidu karjäärinõustamine tähendab, et  selle teenuse pakkumiseks sõidetakse mõnda asulasse kohale.

Pikemaajaline tööotsingukoolitus

Koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega pakutakse töötutele pikemaajalist tööotsingukoolitust. Seal on mitmesugused moodulid: kõigepealt õpitakse iseennast tundma, seejärel ameteid, veel tuleb töötul arvutiga sinasõbraks saada. “See on ühe rühma jaoks 100-tunnine koolitus,” rääkis Maire Püss.

 Tööturuameti poolt komplekteeritud rühmades on meie maakonna inimesed, esimene koolitustsükkel algab kolmapäeval Mustvees.

Tööklubi kolmes linnas

Viimane programm Tööturuametiga on tööklubi, mis  tegutseb Jõgevamaal kolmes linnas – Mustvees, Jõgeval ja Põltsamaal. Töörühma suurus võib olla kuni 20 inimest. Kokkutulnutele õpetatakse, kuidas end tööle pakkuda, kuidas CVd koostada, kuidas võimaliku tööandjaga ühendust võtta ja kuidas töövestlusel käituda. Samas tutvustatakse ameteid ja koole, kus võimalik õppida. Töötud võivad olla ka noored alates 16. eluaastast.

See on Tööturuametil samuti Euroopa Liidu projektist saadud raha. Kõigepealt tuleb koolitus läbi viia ja vajalikud kulutused teha, raha saab lepingutega tagasi hiljem. Tegemist on aktuaalsete programmidega, sest koondamisteateid jagatakse iga päev. Nõustajaid peaks jaguma. Kahjuks pole suve lõpust enam ka Jõgeva haiglas psühholoogi. “Haigekassa on põhjendanud psühholoogi ametikoha kaotamist sellega, et seal pole ju psühhiaatrit. Psühhiaater ei suuna inimesi psühholoogi juurde, vaid vastupidi – psühholoog suunab psühhiaatri juurde,” märkis Püss.

Nõustamiskeskusest saab kõiki teenuseid. On psühholoogiline nõustamine, karjäärinõustamine, ka noortenõustamine ehk seksuaalnõustamine ja kriisi- ning ohvriabi, samuti ka perenõustamine.

Nõustamiskeskus on tegutsenud 1999. aastast. Tööle tuleks Püssi hinnangul võtta põhikohaga psühholoog, kes oleks kogu aeg nõustamiskeskuses.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus