Jõgevamaa Nõustajate Ühenduses töötab noorteteavitaja

Monika Maasing on tegelenud noorsootööga oma kodupaigas Siimustis, töötab Jõgeva vallavalitsuses noorsootöö vanemspetsialisti kohusetäitjana ja omandab erialast haridust Tallinna Pedagoogilises Seminaris.  Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse projektijuhi Maire Püssi ettepanekul tuli ta nimetatud asutusse tööle projektijuhiks, kes tegeleb noorte teavitamisega. “Minu ülesandeks on kaasa aidata, et noortele vajalik ja huvipakkuv info võimalikult põhjalikult ja kiiresti nendeni jõuaks. Teavitan neid õppimisvõimalustest Eestis ja välisriikides, noortele suunatud fondidest ja projektidest. Samuti saab minu käest reisiinfot ja vastuseid mitmetele teistele küsimustele,” rääkis Monika Maasing.

Tööpäeviti kella 15-17 on noorteteavitajaga võimalik kokku saada Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse ruumides. Telefonid on 77 60 166 ja 58051616, e-posti aadress monika@jogevavv.ee.

     Monika Maasing tutvustas ka ideed hakata internetis  Jõgevamaa noorte ajalehte välja andma. “Praegu kogume koolides nende õpilaste e-posti aadresse, kes soovivad, et neile ajalehte saadetakse. Samuti on teretulnud ajalehte kaastööd ja otsime ka neid noori, kes on huvitatud kaasa löömisest oma ajalehe toimetamisel,” rääkis  ta.

   Noortelehega seotud küsimustega võib pöörduda ka Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse projektijuhi Maire Püssi poole, telefon 52 28 025 , e-posti aadress mairepu@hot.ee

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus