Jõgevamaa noortekogu kevad algas tegusalt

Jõgevamaa noortekogule on kevad alanud tegusalt. Uus juhatus tegeleb aktiivselt maakonna noorte probleemidega, tutvustab organisatsiooni tegemisi ning kaasab vabatahtlikke noorteürituste korraldamisse.

Hetkel on noortekogul 26 aktiivset liiget, ent kevadel on neist enam kui pooled gümnaasiumi lõpetamas. “See on noortekogu jaoks suur väljakutse, kuid katsume sellest üle saada. Meil on sel aastal plaanis kaks noortekogu infotundi, kus tutvustame noortele oma tegevust,” rääkis Jõgevamaa noortekogu esimees Aneta Claudia Marttila. Noortekogu kuiva infotundi korraldada ei taha. Plaanis on näiteks meeskonnakoolitus, kus osalejad saavad rääkida oma kodukoha probleemidest ning noortekogu saab selgitada, kuidas neil on võimalik aidata. “Oluline on, et kõik saaksid midagi teha, mitte ainult istuda ja kuulata.”

Praegu läheb organisatsioonil hästi. Eelmised esimehed Liina Tamm ja Laura Pint on noortekogu üles ehitanud. “Liina ladus vundamendi ja  Laura hakkas pärast seda üles ehitama,” rääkis Aneta. Noortekogu esimees Aneta ja juhatuse liige Sigrid Laurikainen kinnitasid, et nad püüavad Laura tööd jätkata ja hoida seda, mis juba tehtud. “Kui südame ja pühendumusega tegutseda, siis läheb kõik kenasti,” on Sigrid ja Aneta ühel meelel. Alati on tugi ka vanadest liikmetest, kes nõu ja jõuga appi tulevad. “Noortekogus töötavad uus ja vana meeskond alati koos,” kinnitas Aneta.

Vabatahtlik korraldusmeeskond

i
Suvel on maakonna noori ees ootamas kolmandad südasuvised noortepäevad. Sel aastal tehakse seda teistmoodi kui möödunud kordadel. Noortepäevade korraldamiseks on kokku pandud eraldi meeskond, kes pingutab ettevõtmise õnnestumise nimel. Eelnevatel aastatel võttis noortekogu kõik ülesanded enda kanda,  kuid paljude tegemiste juures kõike ise lihtsalt ei jõua. Noortepäevade korraldamisega tegeleb üheksaliikmeline meeskond, kellest kuus on vabatahtlikud ega ole noortekogu tööga seotud.  Aneta arvates annab  vabatahtlikuna üritustel osalemine võimaluse lähemalt noortekogu tööga tutvuda, nii on kergem soovi korral organisatsiooniga ühineda. “Üks vabatahtlikest on juba noortekogu liikmeks astunud,” teatas esimees. Südasuviste noortepäevade korraldustiimi kuuluvad Sandra Kuusk, Ruth Nael, Karmen Tamm, Laura Jõgeda, Ragnar Kadai, Rimante Valancauskaite, noortekogust on veel abiks Laura Pint ja Kaarel Vandler, peakorraldajaks Aneta Claudia Marttila.  

Euroopa kohvik

Aprilli lõpus osalesid Jõgevamaa noored Euroopa kohvikus. Tegemist oli uudse lähenemisega. Enne Europarlamendi valimisi koguneti 15 Eesti maakonnas ning arutati Euroopa Liidu ja Europarlamendiga seotud küsimuste üle. Euroopa kohvikus oli kuus teemat, mille kohta küsiti noorte arvamust. Koos arutati, mida on Eesti majandusel vaja, et Euroopa elatustasemeni jõuda. Kõne all oli seegi, mis juhtub siis, kui valimisiga langetada 16. eluaastani. Osaliste arvates suurendaks see noorte huvi poliitika vastu ning kindlasti pööratakse siis rohkem tähelepanu noorte vajadustele ning võetakse nende mõtteid kuulda. Kohvikus toodi ühe murekohana välja ka asjaolu, et väga paljud noored on tööta. Seda aitaks leevendada riiklik noortegarantii, mis annab võimaluse nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või koolist lahkumist tagasi kooli, õpipoisiõppesse, praktikale või sobivale töökohale jõuda. Jõuti ühele arvamusele, et noor on edukam, kui tal on kindlad eesmärgid ning piisavalt infot. Lisaks oli teemaks noortekvoot Europarlamendis: kas tegemist on uitmõtte või vajaliku muudatusega. Leiti, et noorte kuuldav hääl on vajalik, ent enne tuleb kohalikul tasandil vaeva näha. Praegu on paljudes maakohtades noortekogud algelises seisus ning nende väljaarendamine ja töölehakkamine võtab veel aega. Räägiti ka Rail Balticu kulgemisest ning rongide  võimalikest peatuskohtadest kodukoha lähistel. Lisaks räägiti noortele ERASMUS programmist, mille kaudu on neil  võimalik osaleda Euroopas hariduse, koolituse, noorsootöö ja spordiga tegelevates õpilasvahetusprojektides. 

i

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus