Jõgevamaa noortekogu alustas töökat uut aastat

Alanud aasta tõotab Jõgevamaa noortekogule igati tegus tulla. Enne aastavahetust valiti uus juhatus, moodustati südasuviste noortepäevade korraldusmeeskond ning koostati tegevuskava käesolevaks aastaks.

Jõgevamaa noortekogu jõulumeeleolulisel kokkusaamisel restoranis Kosmos võeti kokku eelneva aasta tegemised ning valiti uus juhatus. Esimeheks valiti Aneta Claudia Marttila, aseesimeheks Meeri Rahn ning juhatuse liikmeteks Kaisa Mai Hütt ja Sigrid Laurikainen.

Jaanuari alguses peeti Kuremaa avatud noortekeskuses koos südasuviste noortepäevade korraldusmeeskonnaga koosolek, kus arutati läbi nii järgmiste, järjekorras kolmandate noortepäevade programm kui kogu 2014. aasta tegevuskava.  

i

Siimustis küpsetati piparkooke

Uue aasta ettevõtmistega alustavad noortekogu liikmed juba  sel laupäeval, kui minnakse külla Siimusti Metsatarekese lastekodu perekonnale. Et osa Eesti Noorteühenduste Liidust (ENL) saadud Hagari piparkoogitainast on veel kasutamata, küpsetataksegi koos lastega piparkooke. Pole lugu, et jõulud läbi, oluline on tore seltskond ning üheskoos tegutsemine.

Veebruari lõpus toimub Jõgevamaa gümnaasiumis karjääripäev, mille õnnestumiseks maakonna noortekogu märkimisväärse panuse annab. Juba on noortelt päritud, mis neid seoses edasiõppimisplaanidega kõige rohkem huvitab, milised on nende küsimused. Vastavalt sellele kutsutakse karjääripäevale esinema mitmete kõrg- ja kutsekoolide esindajaid.

Jõgevamaa noortekogu liikme Laura Pindi hinnangul on päris suur hulk noori kutsevaliku ja edasiõppimise osas teadmatuses. Eriti huvitatud on gümnaasiumide lõpuklasside  õpilased, kel tuleb kiiremas korras oma tulevikuplaanid läbi mõelda. Paljudel ei ole ka võimalik minna Tallinna Teeviidale või Tartusse Intellektika messile, sest raskusi on transpordiga. Seetõttu on maakondlik karjääripäev õppurite seas oodatud ja vajalik.  

Vabatahtlik korraldusmeeskond

i
Südasuviste noortepäevade korraldusmeeskonda kuuluvad Sandra Kuusk, Ruth Nael, Karmen Tamm, Laura Jõgeda, Ragnar Kadai, Rimante Valancauskaite. Noortekogust on veel abiks Laura Pint ja Kaarel Vandler, peakorraldajaks Aneta Claudia Marttila.

Sel aastal on südasuviste noortepäevade korraldamiseks moodustatud eraldi meeskond. Eelnenud aastatel võttis noortekogu kõik ülesanded enda kanda, kuid paljude tegemiste juures kõike ise lihtsalt ei jõua. Jõgevamaa noortekogu liige Laura Pint kinnitas, et vabatahtlike korraldusmeeskonna loomine on ENL-is levinud praktika. Noortekogu liige Kaisa Ets on ka ise vabatahtlikuna ENL üritusi korraldamas käinud.

Tüdrukud tõid näiteks organisatsiooni Tegusad Eesti Noored, kes kaasavad vabatahtlikke. Nii saadakse uusi kogemusi ettevõtmiste kavandamisel ja läbiviimisel. Kaisa sõnul jagati meeskonna komplekteerimiseks infot peamiselt Facebookis ja ka sõprade kaudu. Kõik, kes soovivad, saavad südasuviste noortepäevade korraldamisel kaasa lüüa. Laura täpsustas, et soovijal oli vaja täita küsimustega ankeet, kus sai kirja panna oma senised kogemused ja  põhjendada meeskonnatöös osalemise eesmärke.

Tüdrukud tõdesid rõõmuga, et kõik soovijad olid motiveeritud ning teadsid, millised kohustused meeskonnatööga kaasnevad. Enamik meeskonnaliikmetest on aktiivsed noored, kes ei kuulu noortekokku. Laura ja Kaisa ei välista võimalust, et neist kunagi noortekogu liikmed saavad.

Kaisa avaldas lootust, et ühele üritusele pühendumine annab hea kogemuse ja ei hirmuta uusi noori eemale.

Lisaks noortepäevade korraldamisele, kavatseb noortekogu selgi aastal jätkata läbirääkimisi ühistranspordi teemadel. Noorte soove ja vajadusi on kuulatud ja kirja pandud kahel osaluskohviku arutelul. Nüüd on tarvis ettepanekud Jõgeva maavalitsuse transpordiosakonnaga läbi arutada. Noorte hinnangul on ideed mõistlikud ning eeldavad mõningate bussiliinide graafikute nihutamist, mitte uute liinide käivitamist.  

Uuel aastal soovib noortekogu tihendada koostööd ka kohalike noortevolikogudega. Kahjuks on see meie maakonnas hetkel olemas vaid Jõgeva linnas. Seda viga plaanivad tublid osaluskogu aktivistid aga parandada. ENL alustas kampaaniaga, millega toetab noortevolikogude moodustamist. Jõgevamaa noortekogust kavatsevad selles projektis osaleda Laura Pint ja Sigrid Laurikainen. Laura on varem selles osas abistanud Värska noori ja tema praegune eesmärk on aidata luua noortevolikogusid Põltsamaal ja Palamusel. Kuuldavasti on Põltsamaal mõned huvilised juba ootel, Palamusel on olukord, kus noori jagub, aga huvi on vaja tekitada.

i
Vabatahtlikena loomade varjupaigas

Jõgevamaa noortekogul on traditsiooniks kujunenud iga-aastane Tartu koduta loomade varjupaiga külastus. Viimati viidi loomadele igasugust maitsvat kraami. Omaalgatuslikult koguti ka raha. Tüdrukute sõnul tulid appi ka noortekogu liikmete vanemad, kes ostsid toitu ja andsid kodudest kaasa loomadele tarvilikke vahendeid.

Varjupaigas aidati õunu korjata, lehti riisuda, puure tõsta ja puid laduda. Kõige suuremat rõõmu pakkus nii külalistele kui varjupaiga hoolealustele koos mängimine ja paide jagamine. Kaisa sõnul kõik varjupaiga elanikud suisa palusid sügamist. Laura kinnitas, et koerad ootavad pikisilmi, et keegi neid lihtsalt hoiaks ja kallistaks. Tüdrukud tunnistasid, et varjupaigast on raske ära tulla, igaüks neist sooviks mõne koera või kassi endaga kaasa võtta. 

Sõprussuhted Tartuga

ENL korraldas Tartumaa ja Jõgevamaa noortekogude koostöö seminari. Selle käigus sündis idee koos midagi ette võtta, õppida kaaslaste kogemustest ning tutvuda üksteise tegemistega kahes maakonnas. Sel aastal on plaanis külastada maakondade noortekeskusi ning läbi viia ühiseid koolitusi. Nii saab ülevaate noortekeskuste olukorrast.

Noortekogudele on keskused olulise tähtsusega. Neid ruume üüritakse väga soodsalt või lubatakse lausa tasuta kasutada. Laura rääkis, et Tartus on väga tugev ja tegus noortekogu, kellelt on kõvasti õppida, kuid õppimine on ka vastastikune. Neiu sõnul hindavad tartlased jõgevalaste meeskonnatööd.

i

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus