Jõgevamaa noortejuhid rääkisid suvesündmustest ja arutasid tulevikuplaane

Põltsamaal asuvas Allika Avatud Noortekeskuses toimunud arutelu korraldanud Jõgeva maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitse peaspetsialisti Miina Meriste sõnul pidasid koosolijad vajalikuks senisest tugevamat koostööd omavalitsustega, mis võimaldaks lahendada mitmed probleemid ja tuleks arvatavasti kasuks ka ürituste korraldamiseks vajaliku toetuse saamisel.

“Mõttevahetusel osalejad on arvamusel, et igas Jõgevamaa omavalitsuses võiks olla ametis noorsootöötaja. Ühtlasi leidsime, et noorsootöötaja mõiste vajaks konkreetsemat määratlemist, sest sisuliselt on ju noorsootöötajad ka koolide huvijuhid,” märkis Meriste.

Arengukava koostamisel

Tema sõnul on praegu Jõgevamaal koostamisel noorsootöö arengukava, mille tarvis tasuks moodustada töörühm ja anda sellele teemakohane koolitus.

Arutelul tekkinud mõtteid kavatsetakse tutvustada ka haridus- ja teadusministeeriumi delegatsioonile, kes 19. septembril Allika Avatud Noortekeskust külastab.

“Ministeeriumi esindajaid huvitab põhiliselt see, kuidas noortekeskus on kasutanud Euroopa Liidu Sotsiaalfondist saadud raha,” lausus Põltsamaa Noorteühenduse Juventus esimees Heidi Paabort. Tutvustades lähiaja üritusi, ütles ta, et peagi saabuvad noortevahetusprojekti raames Põltsamaale külalised Itaaliast, Rumeeniast, Portugalist ja ?otimaalt.

Põnevat ja kasulikku

Kokkusaamisel olid kõneaineks ka noorte tegemised maakonna erinevates paikades. Allika Avatud Noortekeskuse töötaja Marge Vilks kõneles Põltsamaal korraldatud suvisest laagrist, kus osales nelikümmend last. Eriti huvitavaks kujunes tema sõnul laagris teatripäev. Kuremaa Avatud Noortekeskuse töötaja Janne Vaabla märkis, et sealsetel noortel avanes võimalus teha käsitööd kasutatud õmblusmasinatega.

“Nii õmblesime patju, kusjuures üllatuseks pakkus see töö huvi eriti poistele,” lausus ta.

Siimusti Avatud Noortekeskuse töötaja Monika Maasing rääkis sellestki, kuidas alaealiste asjade komisjonis arvel olevad noored noortekeskuse korrastamiseks jõukohast tööd tegid. Tehnikahuvilistele noortele pakutavatest võimalustest andsid ülevaate MTÜ Etno Motorism eestvedajad Kristian Vaarpuu ja Kalev Pärtelpoeg.       

Noorsootöötajate nõupidamisel osales ka Jõgevamaa nõustamiskeskuse juhataja Maire Püss, kes andis ülevaate selle asutuse tegevusest psühholoogilisel ja karjäärinõustamisel ning mitmete teiste huvipakkuvate valdkondade tutvustamisel noortele. 

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus