Jõgevamaa noorte tegevused said ligi 900 000 euro eest toetusi

Riik toetas 2017. aastast huvihariduse ja huvitegevuse valdkonda 20 miljoni euroga, millest pea 900 000 eurot sai Jõgeva maakond. Toetusrahaga muutus huvitegevus mitmekülgsemaks ning kättesaadavamaks näiteks nii elektroonse muusika kui ka pärimusmuusika austajatele.


Toetusele eelneval perioodil oli Jõgevamaal mitmes vallas probleemiks ebaühtlane ja puudulik transport, mis tähendas, et noored ei pääsenud kodukohast kaugemal asuvatesse huviringidesse. Probleemi lahendamiseks võeti eesmärgiks parandada transpordivõimalusi, et osaleda saaksid ka maapiirkondades elavad noored. Toetuse tulemusel avati maapiirkondades, väiksemates koolides, külaseltsides ja rahvamajade mitmeid uusi huviringe.

Kättesaadavamaks muutusid seejuures animatsiooni, elektroonse muusika ja pärimusmuusika ringid. Huvitegevuste kvaliteedi parandamiseks osteti uusi vahendeid – näiteks esinemis- ja võistlusriideid. Jõgeva vallas kasutati toetust rahvarõivaste soetamiseks, et osaleda laulu- ning tantsupeol.

Mustvee haridus- ja noorsootöönõuniku Raivo Vadi sõnul on olnud huvihariduse ja huvitegevuse toetusel oluline mõju Mustvee muusika- ja kunstikooli arengule ja ka sellele, et 2018. aasta suvest asus kooli direktori ametikohale kõrgelt hinnatud pianist, muusikapedagoog ja muusikaelu korraldaja Lauri Väinmaa.

„Edulugu sai alguse 2017. aastal, kui kool laienes Avinurme, kuhu kohalik rahvas oli aastaid muusikakooli soovinud, 2018. aastal järgnes Voore osakonna loomine ja kunstiosakonna eelklassi avamine ning 2019. aastal avasime Avinurmes uue vaskpillide eriala,“ lausus Vadi.

Uuendustel on olnud suur mõju, sest kooli õpilaste arv on kasvanud 67-lt (2016) 115-le (2019). Mustvee muusika- ja kunstikoolis õpib üks neljandik valla koolide õpilastest.

„Muusika õppimise võimalus on nüüd loodud kogu valla lastele. Kuna vald on põhja-lõuna suunas pikk, ei oleks kõigil lastel võimalik Mustvees koolis käia. Nüüd õpib Voore kooli 53 lapsest muusika- ja kunstikooli osakonnas 22 ja Avinurme osakonnas 25 last. Avinurmes õpetatavad puhkpillid on kasvulavaks sealsele aktiivsele puhkpilliorkestrile,“ ütles Vadi.

Lisaks sellele on toetuse abil asutud parandama huvikooli pillifondi, sest kooli pillid olid varem kehvas seisus. „Oleme ostnud kaks uut väga head Kawai firma klaverit Mustveesse ja puhkpillide komplekti Avinurme. Plaanis on järk-järgult uuendada kõik amortiseerunud pillid,“ lisas Vadi.

Koolis saab õppida näiteks kitarri, saksofoni, plokkflööti, trompetit, metsasarve, trombooni, tuubat ja lisaks toimub ka kunsti- ning lauluõpe.

VOOREMAA

Toetus Jõgevamaal:

Eraldatud toetussumma 889 548€

Ellu viidud tegevused  74

Sh uued võimalused  51

Tegevuste arv kultuuri valdkonnas  32

Tegevuste arv spordi valdkonnas  13

Tegevuste arv loodus- ja täppisteaduste valdkonnas  10

Huviala valdkondade ülesed tegevused  19

Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus

blog comments powered by Disqus