Jõgevamaa noormehed võistulaulmisel edukad

Selle kategooria kooridel tuli esitada 10-12-minutiline kava, millesse pidi kuuluma ka kohustuslik laul ? Veljo Tormise “Astuge ette!”. Jõgevamaa Noorte Meeskoor esitas kohustuslikule palale lisaks Mart Saare “Mu rannikmaa”, Arved Haugi “Kui kõnnib mannekeen” ja veel ühe pala Tormiselt ? laulu “Kodukeel”. Võistulaulmisel juhatas koori Lauri Breede, Jõgeva Gümnaasiumi muusikaõpetaja Maret Oja, kes samuti koori juhendab, oli parasjagu Soomes. Klaveril saatis koori Tartu Heino Elleri nimelise Muusikakooli teise kursuse klaveritudeng Lauri Lehtsaar.

Viis aastat tegutsenud Jõgevamaa Noorte Meeskoor on küll osalenud ka ühel varasemal võistulaulmisel, ent kuna vahepeal on koori koosseis peaaegu täielikult vahetunud, oli see enamikule poistest ikkagi esimene selline jõuproov. Kuigi A-grupis võistles ainult neli koori (üldse osales võistulaulmisel 11 mees- ja 19 poistekoori), võib meie poiste kolmandat kohta lugeda ikkagi heaks saavutuseks, sest alla jäädi vaid üsna nimekatele ? Virumaa Noorte Meeskoorile ja Tallinna Ülikooli Meeskoorile.

“Ega see päris õiglane olnudki, et Tallinna Ülikooli Meeskoor maakondade noorte meeskooridega konkureerima pandi,” arvas Lauri Breede. “Nende õige koht oleks üliõpilaskooride konkursil. Kui üliõpilaskooris on juba välja kujunenud häältega noormehed, siis Jõgevamaa Noorte Meeskooris on enamasti häälemurdejärgse õrna häälematerjaliga 15-16-aastased poisid, kelle juhendamine on väga vastutusrikas töö.”

Breede sõnul osales üliõpilaskoor sellel võistulaulmisel siiski kuuldavasti viimast korda. Jõgevamaa poiste kohta ütles ta aga, et vaim on neil hea ja koor tervikuna tõusuteel. Ning et edukas võistulaulmine annab neile kindlasti lauluindu veel juurde.

“Veebruaris tegime poistega ikka väga tihedalt proove,” lisas Maret Oja. “Ja poisid võtsid asja tõesti südamega. Kõige suuremaks mureks oli see, et võistulaulmise ajaks keegi haigeks ei jääks: kui keegi koori seitsmeteistkümnest tegevlauljast haigestunuks, oleks koor võinud konkursile mitte pääseda, sest reglemendi järgi pidi laval olema vähemalt kuusteist lauljat. Väike koosseis tähendab ka seda, et teiste toel laulmise peale suurt loota ei saa, vaid iga mees peab ise enda eest väljas olema.”

Kõige rohkem laulab Jõgevamaa Noorte Meeskooris praegu Jõgeva Gümnaasiumi poisse. Kaheksast oma koolis õppivast meeskoorilauljast moodustas Maret Oja veebruari algul uue meesansambli, kes saab esimesed “tuleristsed” selle nädala lõpus toimuval Alo Mattiiseni muusikapäevade üleriigilisel koolinoorte vokaalansamblite konkursil.

“Need kaheksa poissi saavad nüüd lausa kolmekordset laulutrenni: peale noorte meeskoori ja ansambli laulavad nad ju veel kooli segakooris,” ütles Maret Oja. “Aga tavaliselt nii ongi, et ühed jõuavad ja teised virisevad.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus