Jõgevamaa lastel oma laulik

Paljude Jõgevamaa lasteaedade tänavusuvistel lõpupidudel said kooliminejad kingituseks kaasa vahva lauliku pealkirjaga Muusika teeb lapsele pai”, millesse koondatud oma maakonna autori Aiki Alandi 23 lastelaulu. Laulik on illustreeritud laste joonistustega ning sellega on kaasas kaks CD-plaati.

 

Vaimastvere Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Aiki Aland on iseendale kitarri saatel esitamiseks ikka laule teinud. Ajapikku sigines nende hulka valik lastepärasemaid lugusid ning Aikil tekkis mõte need raamatuna välja anda. Kõigepealt rääkis ta oma plaanist Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuritöö peaspetsialistile Marika Pravele. Viimane viis ta aga kokku MTÜga Jõgevamaa Pedagoogide Ühendus ALUS, mille juhatus leidis, et idee väärib teostamist. Toetust saadi selleks Jõgevamaa Koostöökoja kaudu Leader-programmist.

Et laulikule otsustati lisada plaat, millelt laule laste esituses kuulata, kaasati projekti maakonna lasteaiad. Osaleda soovis 23 lasteaeda ehk peaaegu kõik Jõgevamaa koolieelsed lasteasutused. See tähendas, et Aikil tuli laule juurde kirjutada, et igale lasteaiale üks jätkuks. Teemad, mida uued laulud käsitleda võiksid, arutati läbi ALUSe liikmetega. Fonogrammid saatemuusikaga tellis Aiki aga tartlaselt Elmet Neumannilt, kellel teadis lastelauludega kogemusi olevat.

Laulude lasteaedade vahel ära jagamine polnud just väga lihtne.

“Kui Torma, Lustivere ja Mustvee lasteaiale olin kirjutanud spetsiaalse laulu, siis teistele tuli muude laulude hulgast mõni sobiv leida. Vahetamisi oli algul päris palju, aga lõpuks jõudsime kõiki rahuldava lõpptulemuseni,” ütles Aiki Aland.

Lasteaedades leiti lauludele esitaja või esitajad ning sealne muusikaõpetaja õpetas neile laulu selgeks. Linti lauldi palad aprilli lõpu ja mai alguse viiel päeval Jõgeva kultuurikeskuse helistuudios.

“Ega sealse helistuudio “pealik” Ainar Ojasaar ka algul ette kujutanud, kui pikk ja vaevarikas see protsess on. Oleks ta seda teadnud, poleks ta võib-olla nõustunudki projektis kaasa lööma,” ütles Aiki muiates.

Hirmutavad kõrvaklapid

Kõrvaklapid, mis lastel fonogrammi kuulmiseks pähe panna tuli, tekitasid tema sõnul paljudes lastes natuke hirmu. Lõpuks lahkusid aga nii lapsed kui ka õpetajad stuudiost rahulolevate ning kogemuse võrra rikkamatena. See, et kõik esitajad kõiki noote päris täpselt ei tabanud, pole aga Aiki meelest antud juhul väga suur puudus, sest lastel ju ikka juhtub. Üks väike aps tulenes aga hoopis laulu nooti sisse jäänud “näpukast”.

“Kui Kuremaa lasteaia lapsed “Kopraonu” linti olid laulnud, küsis Ainar, kas ma olengi laulule sellise kummalise lõpu kirjutanud, kus viimase noodi võtmiseks tuleb enam kui oktaavi võrra ülespoole hüpata,” meenutas Aiki. “Mina ütlesin, et sellist lõppu pole ma küll teinud, aga kui pärast kodus nooti üle vaatama hakkasin, siis nägin, et seal seisis viimase noodina tõesti kirjas teise, mitte esimese oktaavi “do”.”

Kuna Aiki ise noodikirja ei valda, said tema laulude viisid kirja tema elukaaslase Indro Hoffmanni käe läbi. Puht tehnilise mugavuse pärast pani ta “Kopraonu” viisi algul kirja oktaav kõrgemalt ning siis tõi kõik noodid oktaavi võrra allapoole. Viimane noot jäi paraku toomata ja nii see viga sisse tuligi.

“Palun Kuremaa lasteaia lauljatelt ja muusikaõpetajalt tagantjärele vabandust, et nad selle kaelamurdva hüppega ilmaasjata vaeva pidid nägema,” ütles Aiki Aland ja kinnitas, et raamatusse trükitud noodis on see viga juba parandatud.

Aiki kirjutatud lastelaulud kõnelevad lihtsatest asjadest: perest, kodust ja kodukandist, aga ka aastaaegadest, lindudest-loomadest, kooliminekust jne. Sisse on toodud ka Jõgevamaale omane Kalevipoja teema. Üks kahest Kalevipoja-laulust on natuke iidse regilaulu moodi ning Põltsamaa “Tõrukese” lasteaias leiti sellele Joosep Jürissaare näol tore eestlaulja. Väga vahva on ka laul “Ralliautod”, mida plaadil esitab Jõgeva tuntud laulupoiss Oskar Säärits.</span>

“Laulude esitajad olid väga tublid ja raamatu illustreerimiseks saatsid lasteaiad ka väga ägedaid joonistusi,” ütles Aiki Aland.

Juba otsas

Laulikuid trükiti 500 eksemplari ning iga projektis osalenud lasteaed sai neid tellida teatud koguse. Paljude lasteaedade tänavustel lõpupidudel kingiti kooliminejatele just see tore laulik. Vähemalt üks laulik jäeti aga lasteaiale, et seda muusikatundides kasutada. Kasutamist lihtsustab asjaolu, et laulikuga on kaasas ka fonogrammidega CD.

Praeguseks on kogu lauliku tiraaž välja jagatud ning tahtjaid oleks veelgi, ent lisatiraaži trükkimiseks kohe uut projekti algatada Aiki siiski ei plaani.

“Enne tuleb eelmisest, terve aasta väldanud ja üsna vaevarohkeks kujunenud projektist välja puhata,” ütles ta. “Üks raske moment oli näiteks see, et algul soodsaima pakkumise teinud trükikoda polnud lõpuks siiski võimeline laulikuid lasteaedade lõpupidude ajaks valmis tegema. Kiiruga leitud uus trükkija küsis töö eest aga mõnevõrra rohkem raha.”

Laiusel elav Aiki Aland töötab praegu Vaimastvere Avatud Noortekeskuses ning sealgi tuleb tal pidevalt projektidega kokku puutuda. Tulevikus tahaks ta siiski erialast tööd leida: ta lõpetas kevadel kaubandusökonoomika erialal Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli. Muusikat on ta muude ettevõtmiste kõrvalt kogu aeg teinud. Enda tehtud või lauldud laule on Aiki viinud ka Elmari raadiosse, kus neid on edukalt mängitud.

Projekti “Muusika teeb lapsele pai” aitasid Aiki Alandil ellu viia ALUSe juhatuse esimees Külli Kund ja juhatuse liige Kaire Kampus.

“Laulik sai minu meelest väga vahva,” ütles Külli Kund, kes põhiametilt Kurista lasteaia “Karukell” juhataja. “Laulud on lihtsad ja lastepärased, nii et lauliku kasutusväärtus on ka suur. Meie lasteaias on raamatuga kaasas olevat plaati päris palju kuulatud. Nii et Aiki võttis päris suure asja ette ja see tuli tal hästi välja ka.”

“Lasteaedadelt on laulikule tulnud väga positiivne tagasiside,” lisas Lustivere põhikooli direktor Kaire Kampus. 

Muusika teeb lapsele pai”

Laulik sisaldab 23 Aiki Alandi loodud lastelaulu

Laulik on illustreeritud laste joonistustega

Kaasas on kaks CD-plaati, millest ühel saab laulikus olevaid laule kuulata Jõgevamaa lasteaedade solistide ja ansamblite esituses ning teisele on salvestatud üksnes fonogrammid

Laulud pani noodikirja Indro Hoffmann

Fonogrammid tegi Elmet Neumann

Laulud salvestas ja töötles Ainar Ojasaar

Lauliku andis välja MTÜ Jõgevamaa Pedagoogide Ühendus ALUS ja trükkis OÜ Paar

Leader-programm toetas lauliku projekti 3640 euroga, projekti kogumaksumuseks kujunes 4117 eurot.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus