Jõgevamaa lasteaedade juhid esinesid vabariiklikul seminaril

22. veebruaril peeti Kohtla-Järve lasteaias “Rukkilill” vabariiklik seminar “Millist õppekeskkonda kaasaegne lasteaed vajab: uued suunad ja väljakutsed õppealajuhataja töös”. Jõgevamaa esindusse kuulus nii lasteaedade direktoreid kui ka õppealajuhatajaid.

Seminari keelteks olid eesti ja vene keel, korraldas Kohtla-Järve lasteaed “Rukkilill”, korraldamist toetas ka Kohtla-Järve linnavalitsus. Seminaril esinesid lasteaiajuhid Kohtla-Järvelt, Sillamäelt, Pärnust, Tartust, Tallinnast, Valgast, Narvast, Jõgevamaalt.

Palamuse lasteaia “Nukitsamees” direktor Marika Merusk ja Jõgeva lasteaia “Karikakar” õppealajuhataja Marge Põdra tegid ühisettekande teemal “Õppealajuhataja roll lasteaiaõpetaja iseseisva enesetäiendamise koordineerijana”. Torma lasteaia “Linnutaja” õppealajuhataja Silvi Teppani ettekande teema oli “Õppealajuhataja töö Torma lasteaia Linnutaja kogemusel”.

Seminar lõppes diskussiooniga ja ringkäiguga lasteaias “Rukkilill”. Kohtla-Järvel tegutsev lasteaed on kakskeelne, seal töötavad ja arenevad keelekümblusrühmad.

Möödunud aastal tunnustas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus projekti “Meie inimesed” raames peetud konkursil “Mitmekultuuriline ettevõte ja töökeskkond” osalenud Kohtla-Järve lasteaeda “Rukkilill” märgiga “Mitmekultuuriline Eesti”. Märgi omistamisega avaldatakse tunnustust organisatsioonile võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamise eest ning püüdele edendada mitmekultuurilist töökeskkonda.

Seminaril osalenud otsustasid, et 2013. aastal kohtutakse Pärnus, kui selle linna lasteaedade juhid korraldavad järgmise vabariikliku temaatilise seminari.

i

KAJA IVASK Torma lasteaiast “Linnutaja”

blog comments powered by Disqus