Jõgevamaa laste koolitee muutub lõbusamaks

Jõgeva maakonna tervisenõukogu eestvedamisel märgitakse algava kooliaasta alguseks koolidesse viivatele teedele lõbusaid keksukaste ja liikumisradu. Liiklusohutusele tähelepanu pööramiseks märgitakse ülekäiguradade lähedusse ka PEATU, VAATA, VEENDU! meelespead.


Mugavus ja kiirus tungib meie argipäeva. Suuremat panust nõuab vähesest liikumisest ja ebatervislikust toitumisest tingitud elanikkonna ülekaalulisus. Seda nii laste ja noorte kui ka täiskasvanute hulgas. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitus on, et kõik lapsed liiguksid iga päev vähemalt 60 minutit aktiivselt, kuid füüsiline aktiivsus langeb vanuse kasvades.

Koolinoorte seas läbiviidud uuringu tulemusena oli 5–7 päeval nädalas 60 minutit füüsiliselt aktiivseid noori 11-aastaste tüdrukute seas möödunud õppeaastal peaaegu pooled vastanutest ning 15-aastaste tüdrukute seas vaid kolmandik.

Ka ülekaaluliste laste arv on kiirelt tõusmas. Jõgevamaal on juba esimesse klassi õpilaste hulgas 33 protsenti poisse ja 22,8 protsenti tüdrukuid ülekaalulisi ning rasvunuid. Nii poiste kui ka tüdrukute ülekaalulisuse osakaal ületab Eesti keskmisi näitajaid. Me oleme muutunud laisaks, väheliikuvaks ja naudime liiga suurtes kogustes ebatervislikku toitu, rohkem kui meie liikumisharjumised ja füüsiline aktiivsus seda vajaks.

Maakonna tervisenõukogu eestvedamisel ning omavalitsuste noorsootöötajate ja noorte kaasabil valiti välja need kohad, kus keksukastid ja liiklusohutuse meelespead võiksid olla. Viimasel augusti nädalal märgitakse need kolmes linnas teedele. Maakonna tervisenõukogu kingib Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa noortele keksukastide markeerimiseks šabloonid, pintslid ja pisut värvi, et noored saaksid tegevusega juba ise jätkata ning liikumisaktiivsuse tõstmiseks võimalusi luua.

PEATU, VAATA, VEENDU! märgiste tegemiseks koolide lähedusse pakub koostöövõimalust Maanteeamet läbi liikluskasvatusprojektide. Koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga viiakse 5.–6. klasside õpilastele läbi samanimeline kampaania, mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel.

Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks riskigripiks just 8–14-aastased jalakäijad. Kampaania ühe tegevusena on võimalus linnades ja asulates kooliõpilaste poolt läbi viia markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike sõidutee- ja raudteeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

See on osa traditsioonilise laste turvalisuse kuu tegevustest, mis algab septembris.

Maiu Veltbach, SA JAEK arenduse, terviseedenduse ja siseturvalisuse spetsialist

blog comments powered by Disqus