Jõgevamaa kuuendikud on parimad kaitsjad

Kolmapäeval ja neljapäeval ehk 7.-8. juunil kogunesid Kuremaa järve ääres asuvas Udu talus 80 koolinoort Jõgeva-, Tartu-, Pärnu-, Viljandi-, Saare-, Hiiu-, Lääne-, Põlva- ja Raplamaalt, et osaleda esimeses üleriigilises ohutusalases laagris Kaitse end ja aita teist (KEAT).


Kui varem on KEAT laager toimunud igas maakonnas eraldi ja sellega on asi piirdunud, siis tänavu avanes iga maakonna võitjameeskonnal võimalus end esindada üleriigilises laagris. Lisaks maakondlikule võitis ka üleriigilise laagri just Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi meeskond koosseisus Greta Plato, Cätlyn Säärits, Heilika Nigulas, Angelika Palm, Joosep Kalme, Oskar Plato, Janmar Reiljan ja Andris Roland Saar. Nende õpetajaks on Eha Kuld.

Üleriigiline laager otsustati korraldada just Jõgevamaal, sest pärast Estonia katastroofi 1994. aastal sai sellise laagri idee alguse just siit. “Me tahame Jõgevamaad tänada ja tunnustada, selle eest, et nii äge laager on siin välja mõeldud,” ütles laagri peakorraldaja Ülle Laasner.

KEAT on mõeldud Eestimaa koolide 6. klasside õpilastele, igas meeskonnas on kaheksa liiget ‒ neli poissi ja neli tüdrukut. Laagris pandi maakondade esindusvõistkonnad proovile 11 erinevas punktis, kus lapsed pidid näitama oma oskusi vee-, tule- ja liiklusohutuse, esmaabi, orienteerumise, tsiviilkaitse, politsei ning tervise valdkondades.

Tere, häirekeskus kuuleb!”

Ühes punktis tuli läbi mängida kõned häirekeskusesse. Seda, et õnnetuse korral tuleb helistada numbril 112 teadsid kõik lapsed, kuid punkti ülesandeks oli lasta ühel osapoolel ehk häirekeskuse dispetšeril küsida õigeid ja täpsustavaid küsimusi ja teisel osapoolel ehk helistajal, anda võimalikult täpset infot oma asukoha ja õnnetuse kohta.

Juhendaja Edi Freiberg rõhutas, et reaalse kõne läbi mängimine ja õige info leidmine, mida kindlasti on vaja edastada päästeteenistusele, on äärmiselt oluline. “Selle mõte on, et nad oskaksid reaalse sündmuse korral märgata nüansse ja neid ka detailselt kirjeldada,” ütles Freiberg.

Politsei ülesandepunktis tuli lastel Kuldvillaku-stiilis vastata küsimustele valdkondadest varia, tubakas, joogid, noored ja seadused ning narkootikumid. Muuhulgas tuli ka vastata näiteks küsimustele: mis meelemürgi tarbimine on kõige sagedasem vähi tekitaja; mis vanusest alates algab süüteovõime ja mis kellaajast alates ei või alla 16aastased enam ilma täiskasvanud saatjata õues viibida.

Iga õige vastuse eest kogusid meeskonnad punkte. Kõige keerulisemateks osutusid narkootikumidega seotud küsimused. Nii mõnelgi korral võis seal kuulda lapsi ohkamas, et me ei tea narkootikumidest midagi. Ja näha juhendajate rahulolevaid nägusid, kes tunnistasid, et nad on pigem õnnelikud, kui lapsed ei oska narkootikumidega seotud küsimustele vastata. Mäng oli üles ehitatud silmaringi laiendamise peale, eesmärgiga, et lapsed siit endaga midagi uut kaasa võtaksid.

Meeskonnatöö on oluline

Jõgevamaa esindus- ja üldarvestuses võidumeeskond, Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi õpilased ütlesid, et nende parimaks omaduseks on kindlasti hea meeskonnatöö, mis neid võiduni aitas. Pingelised võistlusolukorrad tekitasid lastes ka eriarvamusi, kuid suuri tülisid neil ei olnud. Lapsed kinnitasid justkui ühest suust, et teineteist tuleb kuulata ja oma arvamused ära põhjendada. Ainult nii leiavad nad üheskoos parima lahenduse. Kõige rohkem meeldisid matkateemalised ülesanded, kus sai ise lõket teha ja onni ehitada.

Veel said lapsed laagris harjutada päästerõnga viskamist abivajajale, sõita paadiga järvel, proovida tulekahju kustutamist nii pulberkustuti kui spetsiaalse tekiga, panna proovile oma orienteerumisvõime ning proovida, mis tunne on olla tuletõrjuja. Eelkõige tuli kõikides punktides näidata head meeskonnatööd ja teineteise abistamist. Sellega said kõik võistkonnad ka suurepäraselt hakkama, tegutsedes kiirelt ja otstarbekalt. Isegi pärast seda, kui meeskonnad olid juba mitu tundi lahendanud punktides erinevaid ülesandeid, oma teadmisi ja oskusi proovile pannud, ei kadunud nende silmist sära ja uudishimu. Kuuldes järjekordset signaali, mis andis märku punktivahetusest, tormasid kõik lapsed jooksujalu edasi.

Kuigi laager oli võistluslik ja õppe-eesmärgiga, ei puudunud sellest ka meelelahutuslik pool. Lastele korraldati mänge ja töötubasid, et nad omavahel ka meeskondadeväliselt sõbruneksid.

Laagri lõpetamisel tunnustati valdkondade parimaid ning võistluse üldvõitjaid. Tegelikult tunnustati kõiki osavõtjaid, sest kõik, kes KEAT projektis osalevad, on võitjad. Suure tunnustuse pälvis aga ka Jõgevamaa ning kõik meeskonnaliikmed, kellest nii mõnedki on tegutsenud KEAT projektis juba 24 aastat.

Üldine paremusjärjestus

  1. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium (Jõgevamaa)
  2. Haapsalu Linna Algkool (Läänemaa)
  3. Lümanda Põhikool (Saaremaa)
  4. Tartu Erakool (Tartu linn)
  5. Rapla Vesiroosi Gümnaasium (Raplamaa)
  6. Emmaste Põhikool (Hiiumaa)
  7. Kilingi-Nõmme Gümnaasium (Pärnumaa)
  8. Võnnu Keskkool (Tartumaa)
  9. Heimtali Põhikool (Viljandimaa)
  10. Vaste-Kuuste Kool (Põlvamaa)

ANNIKA MAKSIMOV

blog comments powered by Disqus