Jõgevamaa kultuuritöötajad käisid õppereisil Kihnus ja Vändras

Kui maakonna kultuuritöötajad möödunud aasta novembrikuus järjekordsel õppepäeval kokku said, pandi paika ka suvise õppereisi plaanid. Reisisihiks otsustati ühisel nõul võtta Kihnu. Aasta varem oli üheskoos käidud Saaremaal. “Uute sidemete ja kogemuste saamiseks on need käigud väga vajalikud ning eks sellised ühised väljasõidud liidavad ka oma maakonna kultuuritöö tegijaid. Oleme ju ikkagi kõik ühe asja eest väljas,” kinnitas maakonna rahvakultuuri spetsialist Janne Veeverson, kes sõidu korraldamise ja programmi paikaseadmise eest hea seisis.

Kihnlased olid veoautoga vastas

Seekordset sõitu toetas Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus ning Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp. Kihnus oli võimalik tutvuda nii kohaliku kultuuripärandi ja traditsioonidega kui ka teha saarel ekskursioon.

Sajusest ilmast hoolimata kujunesid Kihnu päevad ääretult meeleolukateks ja huvitavateks. Saarel oldi jõgevamaalastel vastas veoautoga ning juba see sõit ise pakkus elamusi, mida iga päev ei koge. Vanas talutoas, kuhu külalised viidi ja kus ka kohalikku käsitööd näha ning osta sai, oli ehtsat endiste aegade lõhna ja hõngu. Kihnlaste programm ja kõik saarel kogetu andis ehedalt aimu kihnlaste elust-olust ning sellest, kuidas saarerahvas oma traditsioone hoida on suutnud. On, mille poole püüelda mujalgi, et rahvakultuuri arendada, oma juuri põhjalikumalt otsida ja tunnetada. Nähtut ja kuuldut süvendas aga järgmisel päeval saarel tehtud ekskursioon veelgi.

Teise päeva õhtuks jõuti pärast Kihnust saabumist Vändra kultuurimajja, kus jõgevamaalasi võttis vastu maja peremees Aleksander Parman, kes enamikule rahvast juba tema Põltsamaa kultuurijuhina töötamise ajast tuttav oli. Vändra kultuurimajja olid kokku tulnud ka kohaliku valla kultuuritöötajad. Kolleegidel kujunes omavahel mitmetunnine elav mõttevahetus, mis ilmselt pakkus rohkesti ideid mõlemale poolele. Meeldejääv oli ka järgmisel päeval korraldatud ekskursioon Kurgja talumuuseumi.

Süvendab ühtekuuluvustunnet

Nii Kihnus kogetud ürgne ja ehe rahvakultuuripärand, esimesel reisipäeval Pärnu kolleegide juures nähtu-kuuldu kui ka kogemuste vahetamine Vändra valla kultuurirahvaga andis kahtlemata mõtteainet igaühele ka omakandi traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks ning samal ajal uute oskuste ja teadmiste omandamiseks. Nii selgus näiteks, kuidas käivad paralleelselt rahvakooli kursuste korraldamine ja ringide tegevus jne.

Et ka järgmisel aastal kusagile Eestimaa paika õppeekskursioon ette võtta tuleb, selles on Janne Veeverson päris kindel. Samuti jätkatakse kultuuritöötajate ülemaakonnaliste õppepäevade korraldamist. Janne Veeversoni sõnul on tema tegevus ikka kulgenud koostöös maavalitsuse kultuuritöö peaspetsialisti Maie Puusepaga.

?Õppereisidel tekib omavahel hoopis teine tunnetus ja eriline ühtekuuluvustunne. Meil on ju maakonna eri paigus

“Õppereisidel tekkib omavahel hoopis teine tunnetus ja eriline ühtekuuluvustunne. Meil on ju maakonna erinevates paikades nii palju vahvaid kultuuritöö tegijaid, kes üksteist täiendavad,” leiab maakonna rahvakultuuri spetsialist Janne Veeverson ühiseid väljasõite ja kogemustevahetusi silmas pidades.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus