Jõgevamaa Kuldristi pälvib viis ja Hõberisti neli inimest

Selgusid Jõgevamaa teenetemärkide ja konkursi “Jõgevamaa Tunnustab 2011” autasude saajad, tänavu pälvib Jõgevamaa Kuldristi viis ja Hõberisti neli inimest.

Maavanem Viktor Svjatõšev ütles, et teenetemärkidega autasustatakse inimesi, kes on oma töö ja tegevusega kaasa aidanud Jõgeva maakonna arengule, samuti inimestele, kes on silma paistnud erilise, maakonna jaoks olulise saavutusega.

Mustvee aukodanik Maria Firsova on viimased 20 aastat tegutsenud Mustvee Vanausuliste Koguduses ja kirjutanud ka raamatu “Mustvee vanausuliste mälestusi”. Kauaaegse õpetajana on ta kaasa aidanud Mustvee Vene Gümnaasiumi ajalooraamatute koostamisel.

Sihtasutuse Põltsamaa Sport maadlustreener Arved Külanurm on töötanud selles ametis aastast 1966. Külanurm on suurepärane juhendaja, kelle töö tulemusena võidavad Põltsamaa noored võistlusi nii Eestis, Euroopas kui ka maailmatasemel.

Sihtasutuse Jõgeva Haigla juhataja Peep Põdder on taganud Jõgeva haigla jätkusuutliku arengu. Haiglaravi ja eriarstiabi pakkuva polikliiniku osatähtsus Eesti meditsiinis on suurenenud, paranenud on Jõgeva Haigla hooldusteenuste maht ja teenuste kvaliteet.

Ettevõtja, osaühingu Same tegevjuht Tarmo Tein on aidanud firmast kujundada nüüdisaegse masinatööstusettevõtte, mis tegeleb Tabiveres masinate ja seadmete tootmisega põllu- ja metsamajandusele ning talviseks teehoolduseks.

Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba-Reinsalu on toonud koolile mitmekülgset tuntust. Olulisim on Eesti parima kutseõppeasutuse tiitel, mis omistati koolile 2010. aastal.

Kool areneb rahvusvaheliseks kompetentsikeskuseks, õpilased võistlevad Euroopas ja kaugemalgi väga tublilt, õpetajad õpivad ise väga palju ning koolitavad ka koostööpartnereid ja tööandjaid.

Konkursi “Jõgevamaa Tunnustab 2011” laureaate tunnustavad nii maavanem Viktor Svjatõšev kui Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toivo Tõnson meenega.</p>

Teenetemärgid ja autasud antakse üle Eesti Vabariigi 94. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul 23. veebruaril Jõgeva kultuurikeskuses.

i

Jõgevamaa Kuldristi pälvivad

*Maria Firsova – vanausuliste traditsioonide hoidja, Mustvee linna aukodanik, kauaaegne pedagoog
*Arved Külanurm – SA Põltsamaa Sport maadlustreener
*Peep Põdder – SA Jõgeva Haigla juhataja
*Tarmo Tein – ettevõtja, SAME OÜ tegevjuht
*Haana Zuba-Reinsalu – Luua Metsanduskooli direktor

i

Jõgevamaa Hõberisti pälvivad:

*Andres Lippur – spordiaktivist, rahvaspordiedendaja, treener, Kuremaa terviseradade arendaja
*Ülo Luht – Esimese Eesti Naiste Tantsupeo kunstiline juht
*Helge Maripuu – Jõgeva Ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
*Pille Tutt – Jõgeva maakonna rahvakultuuri spetsialist, kultuuriürituste eestvedaja ja organiseerija

i

Konkursi “Jõgevamaa Tunnustab 2011” laureaadid

*Jõgevamaa Aasta Tegu 2011 – Esimene Eesti Naiste Tantsupidu
*Jõgevamaa Hea Investor 2011 — Aktsiaselts Kitzinger-Progress
*Jõgevamaa Hea Põllumajandusettevõte 2011 — Aberdeen Top Genetics OÜ.
*Jõgevamaa Hea Ettevõte 2011 — Jõgeva Majandusühistu
*Jõgevamaa Hea Turismitegija 2011 — Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum

i

Jõgevamaa Hea Piirkonna Edendaja 2011

*Pajusi Küla Selts – Pajusi mõisakompleksi taaselustamine
*Veronika Kookmaa – Kasepää vallas samovarimuuseumi loomine selle juhtumine
*Puurmani vallavalitsus – Puurmani mõisakompleksi korrastamine, restaureerimine ja remont

Jõgevamaa Hea Keskkonna Tegu 2011 —  Põllumajandusameti Jõgeva keskus — veekogude tervendamine ja maaparandussüsteemide korrastamine
Jõgevamaa Innovaatiline Tegu 2011 — MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus — bussipiletimüügi süsteemi arendamine maakonnas

i

Omavalitsused nimetasid neli aukodanikku

Tänavu saab Põltsamaa linn juurde ühe, Palamuse vald samuti ühe ning Pala vald kaks aukodanikku.

Põltsamaa linna aukodanikuks nimetatakse tänavu staažikas spordimees Villu Ojassalu. Eile Luua klubis peetud Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel kuulutati Palamuse valla aukodanikuks Ellen Randoja. 83-aastane Randoja on elupõline loomakasvataja, kes olnud karjabrigadiri, farmijuhataja või muus ametis tunnistajaks nii kolhooside algusele, edenemisele kui ka lõpule. Hobikorras on ta harrastanud maalimist ja linnuvaatlusi ning pannud kirja lapsepõlves ise kogetut või teiste suust kuuldud pärimuslikke lugusid. Möödunud aastal pälvis Ellen Randoja Eesti Vabariigi presidendilt rahvaluule kogumise eest preemia.

Iseseisvuspäevale pühendatud pidulikul koosviibimisel kuulutati Pala valla aukodanikeks teenekad haridus-ja kultuurielu edendajad Silvia Huononen ja Eha Uusen.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus