Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuhiks sai Kersti Kurvits

MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda loodi 2006. aasta 1. märtsil, et Jõgevamaal ellu viia Euroopa Liidu struktuurfondide Leader meetme programmi, kasutades ära  kohalikku initsiatiivi ja algatust arendada igakülgselt maaelu  ja soodustada ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute koostööd kohaliku elu edendamisel.

Kersti Kurvits märkis, et Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuhina tööle asumiseks tegi talle ettepaneku selle organisatsiooni juhatus, mille esimeheks on Jõgeva vallavanem Saima Kalev. “Varem tegeles koostöökoja töö igapäevase korraldamisega MTÜ juhatuse liige Jako Jaagu, kes praegu aga enam Jõgevamaal ei tööta. Seega pakuti mulle võimalust asuda tegevjuhi ametisse, millega nõustusin. Tegevjuhi töölevõtmist nägi ette ka  Jõgevamaa Koosöökoja tegevuspiirkonna strateegia koostamiseks ja selle tegevusrühma arendamiseks koostatud projekt, mida rahastab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Minu ülesandeks ongi selle projekti läbiviimine. Projekti raames arendatakse välja Jõgevamaa Koostöökoja büroo, palgatakse töötajad, korraldatakse koolitusi ja õppereise nii Eestis kui välismaal. Mitmete  töögruppidena kaasatakse võimalikult suur hulk Jõgevamaa elanikkonnast  piirkonna arengustrateegia koostamisse. Valminud strateegia on aluseks edasistele LEADER-meetme projektidele maaelu arendamisel.

Jõgevamaa Koostöökoja büroo asub Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse ruumides Jõgeval Aia tänav 2 ja on huvilistele avatud igal tööpäeval kella 9-17.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus