Jõgevamaa Koostöökoda taotleb uue strateegia toetust


Jõgevamaa Koostöökoda valmistab ette taotlust saamaks toetust Leader kohaliku arengustrateegia ettevalmistamiseks.

Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Aive Tamm ütles, et koostamisel on tegevusrühmale uus strateegia, mille alusel saaks toetusi jagada rahastusperioodi 2014 – 2020 Leader-meetme projektidele Jõgevamaal. Projekte hakatakse vastu võtma 2015./2016. aastal. 

Juba varem on koos käinud töörühmad, kus arutati strateegia põhilisi alustalasid. Nendega on võimalik tutvuda Jõgevamaa Koostöökoja kodulehel. Strateegiat koostades täpsustatakse mitmeid teemasid, nagu näiteks kohalik toit, turismialased koostööprojektid, kogukonnateenused. Samuti on plaanis täpsustada meetme spetsiifilisemaid nõudeid, nende hulgas toetuse summad, omaosaluse määr ning vajalikud dokumendid.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus