Jõgevamaa Koostöökoda sai Austriast palju häid ideid

Rühm Jõgevamaa Koostöökoja liikmeid külastas septembris Austriat, et tutvuda sealsete LEADER tegevusgrupi ettevõtmistega ning õppida nende tegemistest. Kuigi Austriat tuntakse eelkõige mägede- ja turismimaana, külastati möödunud reisi käigus pigem tasast Alam-Austria osa Tshehhi ja Slovakkia piiri ääres, mis praegu veel peamistest turismiteedest eemale jääb.

Tee meie peatuspaika Laa an der Thaya linna viis mööda tüüpilistest Austria küladest. Imetleda saime nii kõrvitsa- kui päevalillepõlde, vilksamisi märkasime viinamarjaistandusi.

Laa an der Thayas kohtusime Weinvierteli piirkonna LEADER tegevusgrupi esindaja Sophie Strobliga, kes aitas kogu meie reisi ette valmistada. Jõgevamaa Koostöökoja ja Weinvierteli piirkonna koostöö sai alguse meie soovist tutvuda Austria LEADER kogemusega. Kontakte aitas vahendada Ave Bremse Maamajanduse Infokeskusest, kes lisaks maamajanduse büroo juhtimisele koordineerib LEADER tegevusgruppide tööd ja rahvusvahelist koostööd.

Weinvierteli piirkonna turismialasele arengule on andnud tõuke veekeskuse loomine Laa linnakesse. Lisaks sellele sobib Alam-Austria maastik paremini rattamatkadeks kui mägine Alpi-piirkond. Prioriteetseks peetakse sealkandis nii olemasoleva ja traditsioonilise säilitamist kui ka uute traditsioonide loomist. Tegemist on ajaloolise veinimaaga ja piirkond, mida meie külastasime, on väga tihedalt seotud veinitootmisega. Et tegevusgrupi  prioriteediks on kohapeal elavate inimeste toetamine, siis on täiesti loomulik, et  veinikultuuri säilimine, tutvustamine ning arendamine on nende üks peaeesmärkidest. 

Koostöös sünnivad uued ideed

LEADER + perioodil on Austrias moodustatud 40 tegevusrühma. Ühe piirkonna tegevusrühmadest on moodustatud regioonid. Selliseid regioone on Austrias kaheksa, meie külastasime, nagu juba mainitud, Alam-Austriat. Weinviertel Osti tegevuspiirkond on jagatud omakorda kuueks alamregiooniks, kuhu kuulub kokku 65 omavalitsusüksust. Kõik omavalitsused on projekti liikmed ja maksavad liikmemaksu üks euro elaniku kohta. Praktiliselt kogu Austria on LEADER projektiga seotud ning välja jäävad vaid üksikud suuremad linnad. Projektiga saavad liituda ka kõik kuni 35 000 elanikuga linnad (selles osas on suur erinevus Eestiga, kus piiriks on seatud 4000 inimest ning seetõttu jääb näiteks Jõgevamaal koostööst kõrvale Jõgeva ja Põltsamaa linn). LEADER + projekti raames tegutsetakse piirkonnas alates 2008. aastast.

Tegevuspiirkonna arengukava on jagatud kuue valdkonna vahel: vein ja selle nautimine; loodus ja elamused; põllumajandus ja põllumajandusmaastik; tervislik ja aktiivne eluviis; haridus; investeeringud ja infrastruktuur.

Soovitakse, et projektide esitajad suhtleksid rohkem omavahel ning koostöös sünniksid uued ideed. Igati toetatakse õppiva regiooni teket, mille sisuks on täiskasvanuharidusega tegelejate omavaheline koostöö ning võrgustiku moodustamine.

Arengukavalisi tegevusi toetatakse LEADER meetmest. Toetuse määr võib kõikuda üks kuni sada protsenti. Täielik toetus on siiski pigem erand ja võib kõne alla tulla vaid haridus- ja lasteprojektide puhul. Tavapärased projektid, kus on tegemist investeeringutega, võivad saada toetust maksimaalselt 40 protsenti ja uuringud ning tasuvusanalüüsid 70protsenti.

Tähtsal kohal on piirkonna eripära ja kultuurivara säilitamine. Kuna vein on selle piirkonna elu loomulik osa, siis on täiesti loomulik, et toetatakse veiniga seotud tegevusi. Näiteks oli saanud LEADER toetust veinitalu,  kus meie seminar toimus. Toetuse abil ehitati talule juurde majutustiib — ikka selleks, et külalised jääksid kauemaks paigale, naudiksid kauem veine ja kohalikku kaubandust. Tegemist on väiketootmise toetamisega. Kogemusi ja oskusi oli selles peres antud edasi  põlvest põlve, töö ja igapäevaelu olid omavahel põimunud ja traditsioonid elasid edasi kaasaegses ühiskonnas. 

Võti, mis avab mitmeid uksi

Austrias ajalooliselt üliolulist rolli mänginud veinikeldrid on tootmise moderniseerimise käigus paraku kaotanud oma esialgse mõtte ning neil on suur oht lihtsalt kaduda. Et seda vältida, on võetud nende kui kultuurivara säilitamine tähelepanu alla kogu piirkonnas.

Keldrite omanikel on võimalik nende säilitamiseks ning uue funktsiooni andmiseks saada toetust LEADER programmist. Sageli paiknevad veinikeldrid tänavate ääres reas. Tänu sellele on keldri omanikel võimalus teha koostööd, arendada ettevõtmisi ühiselt. Sellist koostööd just Weinvierteli tegevuspiirkonnas toetatakse.

Üldiselt on koostöö Austrias võti, mis avab mitmeid uksi, mis üksi tegutsedes jääksid suletuks. Hoitakse traditsioone ning kohaliku elu edendamisel löövad kõik inimesed kaasa, olles valmis panustama nii oma aega, oskusi kui ka raha.

Heaks näiteks oli Staatzi linn, kus me nägime kunagisse viljahoidlasse rajatud kultuuri- ja muusikakeskust, milles tegutses muusikakool ja 85-liikmeline orkester. Ettevõtmisele pandi algus aastakümneid tagasi, kui sõbrad lihtsalt kokku said ja  väikese veini saatel maailmaasju arutasid. Sellest algatusest on tänaseks päevaks kujunenud arvestatav koostöö, kus kohalik omavalitsus toetab ideede teostamiseks vajalike materjalide ostmist ning kogu töö tehakse kogukonna poolt ühiselt ning ühiskondlikus korras. Nii oli ka meile giidiks olnud vallavanem paljude muude tööde hulgas õppinud kivisillutist  paigaldama. Samuti olid muusikud väga uhked, et nad on oma hoone suuremalt jaolt ise ehitanud. Kui tekib mingi reaalne vajadus laienemiseks,  siis võetakse asi ette ning tehakse ära. Muusikakool on olnud igati viljakas kasvulava, sest läbi aastate on vähemalt 30 õpilast jätkanud õpinguid Viini muusikaakadeemias.  

Talu toodang müüakse oma poes

Püüe edendada põllumajandust ning koos sellega hoida tervist ning keskkonda on samuti teema, mida Weinvierteli piirkonnas toetatakse. Selleks näiteks oli mahetalu, kus loomakasvatus on asendunud aianduse ning külaliste võõrustamisega. Suur osa talus toodetud kaubast töödeldakse kohapeal ning on ka müügil õdusas kaupluses, mis on tegelikult taluandide nautimise ja koosviibimise koht.

Erinevate teemade omavahelise sidumise ning üksteise täiendamise heaks näiteks oli kanepirestoran. Sellise elevust tekitava taime asemel oli kasutatud küll tema süütut sugulast, aga see ei vähendanud sugugi söögikoha silmatorkavust ning peamine ülesanne — äratada tähelepanu — oli täidetud. 

Kultuuri hoidmise ning tutvustamise heaks näiteks on Mistelbachi muuseum, kus eksponeeritakse ka ühe tuntud, kuid vastuolulisima kunstniku Hermann Nitschi loomingut. Mistelbachi muuseumis tutvustati meile veini ilmalikus ja sakraalses olemuses. Kokkuvõtlik ja sisukas ning mitmetahuline teemakäsitlus ei jätnud kahtlust, et vein on austria kultuuri lahutamatu osa.

Kohaliku kultuuri hoidmisele ja enda tutvustamisele on  suunatud ka Paltendorfi kaitsekindluse taastamine. Seal  võib tutvuda Merevaigutee teemaga ning saada piltliku ülevaate, kuidas kaupmehed merevaiguga Vahemere äärest läbi Eesti Peterburgi kulgesid.

 Lisaks LEADERile on merevaigutee projektid saanud toetust Eestiski kasutatud Interreg programmidest.

Austerlaste tegevus on heaks näiteks, kuidas on võimalik erinevaid teemasid omavahel ühendades saavutada tulemus, kus summa on oluliselt suurem kui omavahel liidetud üksikosad eraldi. Hästi läbimõelduna korraldatu jätab ka osasaajale hea mulje ning kannab endas positiivset salapära  — nagu kelmikalt naeratav Weinvierteli nukk Betty Bernstein.

MARGUS ESS, MTÜ Sordiarendusmuuseum

blog comments powered by Disqus