Jõgevamaa kooliõpilased õpivad Rannal ennast kaitsma ja teisi aitama

Võistlusmäng on mõeldud õpilaste harimiseks ja teadlikkuse tõstmiseks, projekti eesmärk on vähendada koolilaste vigastustest tekkinud haigestumist.

Võisteldakse esmaabis, liikluses, eriolukorra lahendamises ja vetelpäästes, mis omakorda koosnevad nii praktilisest kui teoreetilisest osast. Ühe ülesandena tuleb lahendada test, liikluses aga näiteks võistelda ka vigursõidus. Eriolukorras käitumisel tuleb lahendada praktiline ülesanne ning osaleda ka teatevõistluses.

Võistelda tuleb ka kaardi ja kompassi abil metsas orienteerumises, samuti on kavas tuletõrjeolümpia, mis koosneb 18 võistlusalast. Võitja võistkond pääseb edasi üle-eestilisele jõukatsumisele.

Tänavu saab kaasa elada ka demonstratsioonesinemisele. Näha saab piirivalvuritele kuuluvat hõljukit, samuti räägib Illimar Sibul päästetöödest Indoneesias.

Üritusele on registreerinud 17 võistkonda 17 koolist, lisaks Jõgevamaa õpilastele osalevad võistlustel kaks võistkonda Järvamaalt ja üks Viljandimaalt.

Võistkonda peab kuuluma neli poissi, neli tüdrukut ja üks õpetaja.

Jõgevamaal on moodustatud traumaennetuslik meeskond, kes on ka  selle ürituse  korraldajateks.  Üritusel osalevad  Jõgeva  maavalitsus, Jõgevamaa  Päästeteenistus, Eesti Punase  Risti Jõgevamaa selts, Lõuna-Eesti  Teedevalitsuse liiklusohutuse peaspetsialist Arnold Narits ja orienteeruja Toomas Puss.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus