Jõgevamaa kooliõpilased leiavad tööd ka laagrites

Puurmani ning Jõgeva vallas korraldatakse laagrid noortele, kes on kokku puutunud alaealiste komisjoniga. Pajusi, Põltsamaa, Palamuse vallas on lastele töö- ja puhkelaagreid ning Põltsamaa ja Jõgeva linnades korraldatakse noortele projektlaagreid. Siimusti Avatud  Noortekeskuse eestvedamisel osalevad valla avatud noortekeskuste noored laagris Põltsamaa vallas Paju talus.

Lapsed teevad tööd ja puhkavad

“Põltsamaa valla territooriumil toimuvad piirkondlikud töö- ja puhkelaagrid lastele vanuses 7-15 eluaastat. Laagris saab osaleda veidi üle 100 lapse. Piirkondlike töö- ja puhkelaagrite eesmärk on töökasvatuse ja vaba aja korraldamine lastele. Neil on võimalik sisustada oma suvist vaba aega, väheneb laste tegevusetus, kasvavad aga nende tööoskused ja -vilumus,” rääkis Põltsamaa valla lastekaitse- ja noorsootöö spetsialist Kätlin Kruus

Põltsamaa valla laagrites osalevad lapsed töö eest raha ei saa, see- eest on osalemine laagris, toit ja huvitegevus neile tasuta. Laager lõpeb piduliku üritusega või pikema väljasõiduga. Noorte tööpäev koosneb kahest osast: päeva esimesel poolel tehakse kuni neli tundi tööd ning pärastlõunal on mitmesugused üritused.

Pajusi vallas korraldavad Pisisaare ja Aidu algkool töö- ja puhkelaagri. Aidu kooli juures oli laagri esimene vahetus juunis, selles osalesid õpilased 1.-6. klassini. Hommikupoolikul  tegid lapsed tööd, näiteks koristasid koolimaja ümbrust, järveäärt ja teeääri. Pärastlõuna oli meelelahutuslikum. Lisaks toimub töö- ja puhkelaager Pisisaare kooli juures. Juunis oli laagri esimene vahetus, augustis teine. Osaleb kokku 60 last. Laagrilised korrastavad parki, Pajusi mõisat, koolimaja ümbrust, organiseeritakse ka meelelahutusüritusi.

Puurmani vallas on töö- ja puhkelaager Saduküla Põhikooli juures. Laagris osalevad käitumis- ja õpiraskustega lapsed, sest projekt on kirjutatud alaealiste komisjoni projektikonkursi raames. Laagrilised korrastavad koolimaja ümbrust, korraldatud on  huvitegevus, kutsutakse külalisi.

4.-8. juulini toimus Kassinurme hiies ja Elistvere loomapargis alaealiste komisjoni projekti raames laager kahekümnele noorele.  Töötunde oli iga päev neli, laagrilisi külastas ansambli Jää-äär solist Inboil. Korraldati öine häire ja matk. Töö eest raha ei makstud, küll aga viidi kõik preemiaekskursioonile.

Jõgeva valla Siimusti Avatud Noortekeskuse eestvedamisel toimub töö- ja puhkelaager Põltsamaa vallas Paju talus. Laagris osaleb 32 noort vanuses 14-18 aastat valla viiest avatud noortekeskusest. Mais-juunis käisid noored kive korjamas ja teisi talutöid tegemas, juulis korjavad nad aga maasikaid. Jõgeva linna Avatud Noortekeskus korraldab tänavu kaht laagrit. Näki ja Neptuni laager toimub 22.-24. juulini  Kuremaa rannas.  Teiseks laagriks on tänavu Talulaager Metsapiiga ratsatalus augustis. Tegemist on telklaagritega, kus põhitegevuseks võistlused ja mängud.

Linnades on projektlaagrid

Jõgeva linnas tänavu õpilasmalevat ei looda ega korraldata ka puhkelaagrit. Linnalapsed saavad osaleda mitmetes projektilaagrites, näiteks spordilaagrites, kunstilaagrites, tantsulaagrites ning Jõgeva Avatud Noortekeskuse poolt korraldatavates teemalaagrites.

Põltsamaa linnas toimus 6.-8. juuli linna noorte projektlaager. Laagrisse võeti vastu 40 noort vanuses 10-16. aastat. Kolmel päeval tegid noored kaks tundi heakorratööd, mille eest neile palka ei makstud. Laagrilised käisid laevareisil Emajõel ning piknikul Piirissaarel. Noored osalesid ka mõnuainete-teemalises koolitusprojektis.

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus