Jõgevamaa koolide ettevõtmised lugemisaastal

Jõgevamaa lugemisaasta kõik tegemised ja kogu info on üleval Jõgevamaa Keskraamatukogu kodulehel, kuhu saab oma väärt tegemistest infot saata aadressil: raamat@jkrk.ee

Jõgeva Ühisgümnaasiumis osaletakse 29. jaanuaril ülevabariigilisel lugemisaasta pidulikul avamisel Albu Põhikoolis, kus viiakse läbi VII võistulugemine “Hansenist Tammsaareni“. Emakeelepäeva 2010 tähistatakse koolis ettelugemisvõistlusega. Gümnasistid käivad põhikooliõpilastele oma lemmikteoseid ette lugemas, põhikooliealised  loevad aga algklassidele.

Alates aprillist käiakse Jõgeva linna purskkaevu juures linnaelanikele luulet ja lühiproosat ette lugemas. 8. aprillil  toimub maakonna koolide kirjanduskonverents “Film – jätk kirjandusele”.

 Betti Alveri 104. sünniaastapäeva tähistamiseks toimub novembris 8.-12. klasside Minitähetund, kus võisteldakse  etendustega samal teemal, mis on välja kuulutatud ülevabariigiliseks Tähetunniks.

<p class=”MsoNormal” style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify” align=”justify”>Eeva Niinivaara 109. sünniaastapäeva tähistatakse koolis ja Siimustis tema luule, elu ja mõtteterade ettelugemisega. Lugemisaasta lõpetamiseks korraldatakse ülemaakonnaline  lõpuüritus “Koolinoored ja maakonnaleht Vooremaa”, mis toimub 12. novembril 2010. Nõu ja jõuga oleme lubanud toetada vabakutselist Marek Vahulat “Baturini õhtu” korraldamisel. Rõhuasetus on Baturini armastusromaanil “Noor jää”.

Jõgeva Gümnaasiumi tähtsaim üritus on ülevabariigilised luulepäevad Tähetund. Lisaks kohtutakse kirjanikega ja korraldatakse lugemispäevi, kus tutvustatakse oma lemmikraamatuid.

Mõlemad Jõgeva linna koolid töötavad käsikäes Jõgeva Linnaraamatukogu ja Betti Alveri muuseumiga, kus kohtutakse kirjanikega, käiakse näitustel, konverentsidel ja  kontsertidel.

Puurmani Gümnaasiumis toimuvad kohtumised kirjanike ja ajakirjanikega. Heiki Vilep kohtub algklassiõpilastega, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste kohtumine kirjanikuga on ettevalmistamisel. Iga kuu toimuvad ettelugemised koolis ja raamatukogudes. Korraldatakse joonistusvõistlus “Minu lemmikraamat” ja raamatulaat, kus ostetakse-müüakse ja vahetatakse kasutatud teoseid ning müüakse ka uusi raamatuid.

Raamatukogutundides tutvustatakse uudiskirjandust, loetakse ette katkendeid uutest raamatutest. Toimub  Heiki Vilepi luule lugemise konkurss ja omaloomingukonkurss. Kohtutakse kooli vilistlastega kirjandustundides, teemaks “Raamat – ustav kaaslane kogu elu”. Kirjutatakse ise muinasjutte, esitatakse ja salvestatakse neid. Külastatakse Eesti Lastekirjanduse Keskust, viiakse läbi ettevõtmine “Tuntud inimene raamatukogus teoseid laenutamas”. Eesti Emakeeleõpetajate Selts viib lapsevanematele läbi koolituse “Laps loeb“. Korraldatakse ka tänavalugemist.

Tabivere Gümnaasiumis on kavas igakuised ettelugemispäevad.  Veebruaris toimub raamatuviktoriin,  märtsis emakeelepäeva raames omaloomingukonkurss (tuleb teha ise raamat: tekstid kirjutada, köita, kujundada). Märtsi alguses viiakse läbi käsitöötuba, kus õpetatakse köitmist. Naljapäeval aprillis loetakse ette nalju ja humoreske, selgitatakse välja parim anekdoodivestja. Raamatukogus on karikatuuride ja naljaraamatute näitus. Aprillis toimub lisaks lemmikraamatupäev, mis lõpeb kirjandusliku karnevaliga. Korraldatakse raamatunäitus, kuhu tuuakse perede kõige vanemad säilinud raamatud, oma vanavanemate jutu- ja kooliraamatud. Valmistatakse oma lemmikraamatu reklaamplakat. Mais toimub kiirlugemise võistlus ja raamatuvahetuslaat. Kõige nooremad sõidavad Pokumaale. Augustis osaletakse Võtikvere raamatulaadal.  Septembris toimub raamatukogus aabitsanäitus ja sügise jooksul kohtumine kirjanikuga.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi algklassiõpilased annavad jaanuaris-veebruaris välja tervisekogumiku, veebruarikuus toimub etluskonkurss “Ellen Niiduga Midrimaale”. Märtsis viiakse läbi kooli näitemängupäev ja osaletakse ka maakondlikul näitemängukonkursil.

Koostööd tehakse raamatukoguga nii koolis kui ka linnas: jaanuaris tutvustatakse uudiskirjandust, veebruaris osaletakse Nukitsa konkursil, loetakse ette aastaaegade teemalisi luuletusi, mais osaletakse Tartu kirjandusfestivalil Prima Vista, kus on kavas Põltsamaa päev. Võetakse ette suvelugemisi.

Koolitundides kasutatakse audioraamatuid, kooli kutsutakse tuntud inimesi, kooli vilistlasi, kes oma lugemishuvi noorematega jagavad ja põnevaid raamatuid tutvustavad. Kohtutakse kirjanikega,   korraldatakse lugemistunde, milleks on kindel päev, kus hetkel tunnis olev õpetaja tutvustab näiteks oma lemmikraamatut, lapsepõlvest tuttavat raamatut, viimatiloetud kirjandusteost.  Viiakse läbi tund “Räägi uudiseid!”, kus iga noor inimene saab võimaluse rääkida uudisest, mida eile ajalehest (Internetist) luges. Õpilased tutvustavad pidevalt oma loetud raamatuid.

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis loetakse Lutsu kirjandusnädalal kirjaniku teoseid, neid dramatiseeritakse ja nende põhjal viiakse läbi mälumänge. Kõikides klassides toimuvad raamatukogutunnid “Mida lugeda?“. Õpetajad räägivad õpilastele oma lugemiselamustest. Õpilastega kutsutakse kohtuma valla agaramad lugejad. Õpetajatele viiakse läbi uudiskirjanduse viktoriin. Kirjastus Ilo korraldab koolis raamatumüüke.

Jõgeva Täiskasvanute Gümnaasiumis jätkatakse õppetöös traditsiooniks kujunenuga:  tutvustatakse üksteisele loetud raamatuid, analüüsitakse neid, kirjutatakse kirjandeid. Igal uuel kuul pannakse stendile välja uudiskirjanduse nimekiri.  Korraldatakse viktoriine. 12. klass koostab tsitaatide kogumiku.

Sadala Põhikoolis algas lugemisaasta 18. jaanuaril, kui avati  Lugemispesa. Veebruaris loeb iga laps läbi ühe Eestimaa- teemalise loo ja jutustab sellest teistele. Vabariigi aastapäeval tunnustatakse tublimaid.

Märtsis korraldatakse öölugemine ja kohtutakse ühe lastekirjanikuga.

Torma Põhikool korraldab koos Sadala kooliga 6. aprillil Torma rahvamajas kohtumise lastekirjanik Heiki Vilepiga.

Laiuse Põhikoolis toimub emakeelepäeval, 14. märtsil kirjandusviktoriin. 18. märtsil  peetakse üleriigiline Jõgevamaa Jakob ja Juhan Liivi luulekonkurss. Aprillis viiakse läbi lugemispäevikute ülevaatus-konkurss, oktoobris ettelugemisvõistlus.

Voore Põhikool töötab käsikäes kohaliku külaraamatukoguga. Seal viiakse vajadusel läbi koolitunde ja üheskoos püütakse olla kohaliku vaimuelu elavdajad. Tõdetakse, et kodus on raamatuid vaid siis, kui ka lapsevanem neid loeb.

Koolis töötab raamatukoguhoidjaks õppinud õpetaja Vahtramäe, kes juhendab algklassiõpilaste sõnakunstiringi, kutsub kooli noorsookirjanikke ja korraldab luulekonkursse.

Adavere Põhikoolis jätkatakse Lugemispesa projektiga, millega seal juba alates 2004. aasta sügisest tegeletakse. Kõigis klassides tegutsevad lugemispesad, kus korraldatakse juturinge, õpitakse kasutama teatmeteoseid. Kuni kaks korda kuus toimuvad klasside raamatukogutunnid Adavere külaraamatukogus. Vanemate klasside õpilased korraldavad detsembris ja märtsis ettelugemisepäeva algklasside õpilastele. Klassides valmistatakse raamatuid. Märtsis toimub kooli luulekonkurss. Laste omaloomingut saadetakse  ajakirjadele Hea Laps ja Täheke. Ettelugemissündmusega tähistatakse emakeelepäeva. Lugemisaasta tegijad koolis on Lugemispesa mentor Kati Nõmmik, eesti keele ja kirjanduse ning algklassiõpetajad ja Adavere Külaraamatukogu juhataja.

Vaimastvere Põhikoolis  viiakse 8.–12. märtsini läbi teemanädal, kus kirjutatakse muinasjutte, meisterdatakse raamatuid ja loetakse neid ette, viiakse läbi võistulugemine “Minu lapsepõlve lemmikraamat” ja näitus õpetajate lemmikraamatutest. 20. oktoobril toimub traditsiooniline ettelugemispäev. Oma tegemistesse kaasatakse koolis tegutsev lasteaiarühm, kellele käiakse ette lugemas ja raamatuid tutvustamas. Tehakse koostööd kohaliku raamatukoguga.

Lustivere Põhikoolis toimub veebruaris 1.- 5. klassi õpilastele “Öö koolimajas koos lemmikraamatuga”. Võetakse osa Nukitsa konkursist.

Märtsis kohtuvad 1.-5. klassi õpilased lastekirjanikuga. Aprillis toimub “Rahvusvaheline lasteraamatupäev“, kus koostatakse klasside luule- ja juturaamatuid.

6.-9. klassi õpilased osalevad õpilaskonverentsil “Ühist ja erinevat minus ja nüüdisaegses noortekirjanduses”. Oktoobris  toimub Lustivere raamatukogus ettelugemispäev.

J. V. Veski nim Maarja Põhikoolis toimuvad 18. jaanuarist   4. juunini esmaspäeviti ettelugemistunnid, lugejaiks 7.-9. klassi õpilased. 5. veebruaril on 2.-7. klassi kirjandushommik “Loeme Ilon Wiklandist”. 23. veebruaril   antakse välja stend “475 aastat esimesest trükitud eestikeelsest raamatust“, tähistatakse 75 aasta möödumist esimesest raamatuaastast. Märtsis viiakse läbi kirjandushommik 6.-9. klassile teemal “Eesti raamatu ajaloost“. Samuti toimub kooli 330. aastapäeva raames kooli endiste ja praeguste õpilaste kirjatööde ettelugemine. Aprillis osaleb kogu kool luulevõistlusel “Minu lemmikluuletus” ja mais viiakse läbi võistulugemine.

Saduküla Põhikoolis tähistatakse lugemisaastat emakeelepäeval Saduküla raamatukogus, kus loetakse, viiakse läbi viktoriin, kus on vaja tunda kirjanikke ja nende teoseid, töötada teatmekirjandusega, nuputada ja ise luua.

iii

HELGE MARIPUU, Jõgeva maakonna eesti keele ja kirjanduse ainesektsiooni esimees

blog comments powered by Disqus