Jõgevamaa koolid parandavad digioskusi

Sel nädalal alustavad järjekordsed 17 koolimeeskonda HITSA DigiKiirendi programmis oma digioskuste lihvimist. Täna kogunevad Palamuse Gümnaasiumisse esimesele kokkusaamisele kuue Jõgevamaa kooli meeskonnad.


Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) DigiKiirendi programmis osalevad koolid, kes soovivad üheskoos oma digioskusi parandada. Järgnevate kuude jooksul löövad terved koolipered kaasa töötubades ja koolitustel ning neid nõustab haridustehnoloog. 2019. ja 2020. aasta jooksul saab DigiKiirendis hoogu juurde ühtekokku 60 kooli üle Eesti.

Jõgevamaalt osalevad programmis tänavu kevadel Kuremaa Lasteaed-Algkool, Laiuse Põhikool, Palamuse Gümnaasium, Siimusti Lasteaed-Algkool, Torma Põhikool ja Vaimastvere Põhikool.

Programmi juhi Kairi Burnaševa sõnul on DigiKiirendi eripäraks see, et iga koolimeeskonna teekond läbi „kiirendi“ on veidi erinev ja pandud kokku just selle kooli vajadusi silmas pidades.

Koolitustel jagatakse infootsinguga seotud nippe, õpitakse koostama õppematerjale, kasutama koostööks veebivahendeid jne. Ning kõige selle juures ei unustata ka, kuidas seda kõike turvaliselt teha. Õpitut saavad õpetajad kohe ka koolitundides rakendada. Lisaks on programmis eraldi koolitused koolijuhtidele.

Kuuekuulises programmis osaleb kevadel ühtekokku 17 kooli Jõgevamaalt, Lääne-Virumaalt, Pärnu- ja Viljandimaalt. Programmis osalemine toimub kutsete alusel. Sügisel alustavate koolide valik ja programmi kutsumine toimub märtsis-aprillis 2019.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus