Jõgevamaa koolid parandasid DigiKiirendis oma digioskusi

Juuni esimesel nädalal, 4.-6. juunini toimuvad Sõmerus, Vändras ja Palamusel HITSA DigiKiirendi arenguprogrammi lõpuüritused. Tunnistused antakse kätte ühtekokku 17 Eesti kooli meeskonnale, kes nelja kuu vältel oma digioskusi parandasid. Hariduse Infotehnoloogia SA arenguprogrammis lõid kaasa koolid Lääne-Virumaalt, Pärnu-, Viljandi- ja Jõgevamaalt.


„Püüame programmi kohandada iga kooli vajadustele vastavaks ja nii on koolituste teemad kooliti mõnevõrra erinevad,“ ütles programmi juht Kairi Burnaševa. „Meil on hea meel, et programmi vältel on koolides suurenenud meeskonnatunne ja õpetajate soov digivahendeid katsetada ning üksteiselt õppida.“

Üheskoos õppisid õpetajad ja koolijuhid, kuidas digivahendeid oskuslikult õppetöös kasutada ja nii õpilaste oskusi arendada. Kätt said osalejad proovida nii õppematerjalide loomisel, testide ettevalmistamisel kui ka digiturvalisuse teemaga seotud ülesannete lahendamisel.

Iga kool viis programmi käigus ellu ka oma projekti. Näiteks alustas mitu kooli digikohvikute traditsiooniga, katsetati õpilastest IT-tugisüsteemi loomisega ja loodi õpetajate-õpilaste ühistööna oma piirkonna digitaalne koduloo-kogumik.

Augusti lõpus alustavad DigiKiirendi programmis 13 uut kooli Tartu-, Põlva- ja Võrumaalt.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus