Jõgevamaa keskkonnaprojektid said KIKilt 573 034 eurot

Keskkonnaprogrammi 2012. aasta teisest voorust rahastatakse Jõgevamaal 19 projekti summas 440 804,70 eurot. Lisandub ka üks KIKi Jõgevamaa esinduses menetletav Eesti Metsaseltsi projekt summas 132 230,04 eurot, kokku seega 573 034,74 eurot, teatas Keskkonnainvesteeringute Keskuse Jõgevamaa projektispetsialist.

Jõgeva linnas rekonstrueeritakse sademeveekanalisatsiooni torustik Pae tänaval ja ehitatakse Uuel tänaval, milleks eraldati osaühingule Jõgeva Veevärk 53 403,34 eurot. Põltsamaal saab AS Põltsamaa Felix rajada reovee kohtpuhasti I ja II etapi, selleks on ette nähtud 186 170 eurot. Veel saab Tabiveres tegutsev Mayeri Industries renoveerida joogiveevarustussüsteemi, milleks eraldati 43 810 eurot.

Tänavu sai 13 154,79 eurot Peipsi Harrastuskalastajate Klubi esitatud Mustvee paadisilla projekt.

Vaimastvere kooli ja õpilaskodu küttesüsteemid saab üle viia kesksele soojuspumbasüsteemile. Sama saab tänavu teha ka Kurista lasteaias, selleks eraldati vastavalt 67 515 ja 8 622 eurot.

Luua metsanduskoolile eraldas KIK Eesti esindamiseks rahvusvahelistel metsanduse kutsealavõistlustel 20 234,80 eurot.

Aktiivselt on esitanud projekte ka koolid ning lasteaiad. Puurmani gümnaasium soovib tänavu korraldada loodusringi laagri Läänemaal, Põltsamaa lasteaed “Tõruke” aga läbi viia õuesõppetsükli. Esku-Kamari kool on esitanud taotluse kahe projekti rahastamiseks, mis on ka positiivse vastuse saanud. Keskkonnalaagri korraldavad Pala kool ning ka Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit. Pisisaare algkooli ja Aidu lasteaed-algkooli lapsed lähevad loodusnädalal looduskeskustesse. Veel sai raha MTÜ Peipsi Infokeskus keskkonnaprogramm.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse Jõgevamaa projektispetsialist teatas, et keskkonnaprogrammi 2013. aasta esimese vooru tähtaega ei ole käesolevaks hetkeks veel välja kuulutatud, kuid sellest teatatakse vähemalt kuu aega ette.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus