Jõgevamaa keskerakondlased seostavad rünnakuid Savisaarele Riigikogu valimistega

Jõgevamaa juhtivad keskerakondlased on seisukohal, et erakonna esimehe Edgar Savisaare eetiline süüdistamine, nagu oleks ta Venemaalt erakonna toetuseks raha küsinud, pole leidnud tõestamist ning on seotud lähenevate Riigikogu valimistega. 

<p style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt” class=”MsoNormal” align=”justify”>Keskerakonna Jõgevamaa piirkonna aseesimees, Jõgeva linna osakonna esimees Aare Olgo

“Meie maakonna keskerakondlased on Edgar Savisaarele tehtud etteheiteid ja tema vastuväiteid arutanud mitmetel omavahelistel kohtumistel ja  telefonivestlustel ning olulist informatsiooni on saadud ka erakonna juhatusse kuuluvalt Riigikogu liikmelt Marika Tuusilt. Praegu valitsuskoalitsiooni kuuluvate paremerakondade rünnak Keskerakonnale kui kardetavamale konkurendile oli ette aimata. Kirikute ehitamiseks on ennegi  nii meil kui mujal küsitud raha välisriikidest ja küllap tehakse seda ka edaspidi. Venemaalt raha küsimine erakonnale pole aga minu arvates leidnud paikapidavat tõestust.  Kodanikuna austan Eesti korra- ja õiguskaitseorganeid ja ka Kaitsepolitseid, kes teinud tõhusat tööd mitmete seadusrikkumiste avastamisel. Kapost tulnud signaalid  Savisaare kohta tekitavad aga kahtluse selle organisatsiooni sõltuvusest valitsevatest poliitilistest jõududest.  See on aga siiski vaid minu arvamus praegusele infole tuginedes.” 

Keskerakonna Põltsamaa osakonna esimees Riho Laanes

“Olen arutanud niinimetatud rahaküsimise skandaali mitmete erakonnakaaslaste, muuhulgas  Keskerakonna Jõgevamaa piirkonna esimehe Andres Vääniga. Jõudsime seisukohale, et tänaseks on keedetud piltlikult öeldes piisavalt palav puder, mida aga nii kuumalt süüa ei saa. Ma arvan, et lõplik tõde võiks selguda jaanuaris ja siis võib teha ka järeldusi toimunu mõjust erakonna populaarsusele. Usun aga, et erakonna ja selle esimehe reiting  oluliselt ei lange, kusjuures välistatud pole ka selle tõus.” 

Keskerakonna Jõgeva linna osakonna juhatuse liige Liisi Poom

“Edgar Savisaare poliitiline ründamine pole iseenesest uudiseks. Kogenud poliitikuna ja tugeva isiksusena on ta aga talle tekitatud keerulistest olukordadest välja tulnud ja küllap saavutab sama tulemuse veelgi. Usun,  et Savisaare isiklik  populaarsus võib lähiajal veelgi tõusta.  Mis puutub erakonna populaarsusse, siis võib oletada selle mõningast ajutist langemist eestlastest valijate hulgas.” 

Keskerakonna juhatusse kuuluv Riigikogu liige Marika Tuus

“Nn “Vene kaardi” väljatoomine valimiste eel oli ette aimatav. Eesti ja Venemaa on naaberriigid, nendevaheliste suhete arendamine erinevates valdkondades aga iseenesest mõistetav ja vajalik riikide majanduse ja muudegi elualade arengule. Venemaa Raudtee president Vladimir Jakunin on elanud kümme aastat Pärnus. Jaanipäeval kohtus ta Edgar Savisaarega traditsioonilisel koosviibimisel Hundisilma talus. Sündmust olid vaatama tulnud ka ajakirjanikud, kuid miskipärast ei pööranud nad siis Savisaare ja Jakunini kohtumisele tähelepanu.

Edgar Savisaar on minu jaoks aga ennekõike Rahvarinde asutaja, iseseisva Eesti riigi üks loojaid ja turumajandusele aluse panijaid. Mitmed konkurendid peavad teda väga tugevaks vastaseks. Mina hindan teda endisest rohkemgi.”  

i

Kirja pani JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus