Jõgevamaa kaunid kodud üle vaadatud


Tänavu komisjoni poolt üle vaadatud objektid olid hästi kodulähedased selle sõna kõige otsesemas ja siiramas tähenduses. Eriti torkas silma põlvkondade järjepidevus.

 

Paar nädalat enne jaanipäeva sõitis Jõgeva maakonnas ringi viieliikmeline seltskond, kes hindas maakonna kauneid kodusid. Tänavu oli neid  esitatud seitsmest omavalitsusest ja kokku 12.  

 

Kodude väljanägemist hinnatakse traditsiooniliselt kahes kategoorias ? need, mis esitatakse kandideerimiseks  ka vabariigi presidendi poolsele tunnustusele, ja need, mis kandideerivad maavanema poolt antavatele mastivimplitele. Tänavu lisandus neile veel siseministri poolne tunnustus.

 

Iga omavalitsus sai esitada maakondlikule komisjonile neli kaunist kodu, millest kaks võisid kandideerida presidendi vastuvõtule, üks maavanema ning üks siseministri tunnustuse saamiseks.

 

Kõik omavalitsused ei osalenud

 

Jõgevamaa kauneid kodusid hinnanud komisjoni juht Tiina Tegelmann lausus, et tänavu hinnati maakonnas 12 objekti Jõgeva, Torma, Pala, Palamuse, Pajusi ja Põltsamaa vallas ning Põltsamaa linnas.

 

Paljud omavalitsused jätsid kodud hindamiseks esitamata, tuues põhjenduseks, et neil on küll kaunid kodud olemas, kuid mitte päris sellises olukorras, et neid konkursile esitada saaks.

 

Tänavu lisandus kaunite kodude nimistusse MTÜ Põltsamaa Jahiselts Põltsamaa jõe kaunil saarekesel asuva majakesega. Tiina Tegelmanni sõnul on suurepärane, et omavalitsused märkavad ilu loojatena ka kolmanda sektori esindajaid, mis ühiskonnas äärmiselt olulist rolli mängivad. Komisjon kaalus Põltsamaa Jahiseltsi esitamist presidendi vastuvõtule saatmiseks, kuid kahe komisjoniliikme hinnangul tuleks saarekest enne veel pisut viimistleda.  Tänavu oli erinevalt varasemast komisjoni töösse kaasatud kaks tõelist asjatundjat ? Luua metsanduskooli esindaja ja Jõgeva linnaaednik.

 

Põlvkondade järjepidevus

 

Põlvkondade vahetumine on Tiina Tegelmanni sõnul paratamatu, kuid järeltulijad ei lahku kodunt, vaid nende juured kinnituvad põlisesse kodukohta. Ta tunnistas, et on väga liigutav, et noorem põlvkond hindab vanemate pärandust. Nii mõnigi vana hoone või ese on suudetud alles hoida seda natuke parandades ja kohendades ning seejärel uuesti nähtavale tuues.

 

Tänavu jäi hindajaile silma, et tarbeaiad muutuvad järjest ilusamaks. Heakorrakomisjoni juhi sõnul on selliseid peenramaid hea vaadata.

 

Koduaedadesse on ilmunud ka palju uusi taimeliike. Silma hakkab suurel hulgal püsikuid, mida on lihtsam kasvatada. Püsililled valitakse põhimõttel, et need erinevatel aegadel õitseksid. Hindajad teadsid esialgu, et presidendi vastuvõtule saab maakonnast esitada neli kaunist kodu, kuid Tallinnas selgus nähtust kokkuvõtteid tehes, et tegelikult pääseb neid  maakonnast presidendi vastuvõtule kolm.  

 

Aasta pärast toimuval kaunite kodude konkursil tuleb Tiina Tegelmanni sõnul võtta koostööpartneriks muinsuskaitse esindaja, sest üha enam hakatakse ilu hindamisel arvestama muinsuskaitseliste objektidega.

 

Plaanis on toimida nii, et muinsuskaitse all olevate objektide seast valitakse üle riigi välja vaid üks, mis peaks siis olema väga eriline ja suursugune. Selline peab olema renoveeritud, ümbritsetud kauni haljastusega ja moodustama ümbrusega tervikliku ansambli. Tiina Tegelmann arvas, et Jõgevamaalt võiks sellise objektina välja pakkuda Puurmani mõisakooli koos seda  ümbritseva pargiga. Tänavu esitati Jõgevamaalt muinsuskaitselise objektina hindamiseks Kuremaa veski, kuid selle ümbrus pole veel piisavalt kena ja ajaloolise hoone vääriline.

 

Suhtlemine annab palju juurde

 

Tiina Tegelemanni sõnul on ta kauneid kodusid hindava komisjoni tööd juhtinud neljal järjestikusel aastal ning temale kui loovinimesele on need ringsõidud andnud väga positiivseid emotsioone ja loomingulisi mõtteid. Eriti hea ülevaate said komisjoni liikmed nendest kodudest, kus omanikul endal oli  võimalik hindajaid vastu võtta. Seepärast avaldas ta arvamust, et edaspidi võiks kodusid üle vaadata puhkepäevadel. Siis saaksid hindajad kenade majapidamiste omanikega juttu ajada, nende selgitusi ja kommentaare kuulata.

 

Tõsi, leidub ka selliseidki kaunite kodude omanikke, kes pole konkursil osalemisest huvitatud.

 

Tiina Tegelamann kinnitas, et inimesi on vaja tunnustada, sest  me vajame aeg-ajalt paid. 

Presidendi vastuvõtule esitati järgmised kaunid kodud

 

*Malle ja Oleg Jeltsovi elamu – Ööbiku tänav 15, Jõgeva alevik, Jõgeva vald
*Meelis Mõisa ja Katrin Riibak, Madise talu, Haavakivi küla, Pala vald
*Perekond Ploompuu eramu ja aed, Allikmäe talu, Võisiku küla Põltsamaa vald

 

Kaunite kodude esindajad kahe aasta pärast Mustvees

Tänaseks on Tiina Tegelmann saanud maavanemaga kokkuleppele, et aastal 2016 on Jõgevamaa valmis korraldama kaunite kodude omanike vastuvõttu, kus Eesti Vabariigi President neid tunnustab. Selline sõnum on edastatud ka Eesti Kodukaunistamise Ühenduse juhatusele. Nüüd jääb vaid loota, et ka presidendi kantselei sellele ettepanekule positiivselt reageerib.

 

Jõgevamaa on piduliku sündmuse paigana välja pakkunud  Mustvee linna. Ehk on seal selleks ajaks sadamgi valmis saanud. Tänavu võtab vabariigi president kaunite kodude esindajaid vastu Paides, 2015. aastal Narvas.

 

Tegelikult on Mustvee linnal selline kogemus varasemast olemas.  Oma kodu ja selle ümbruse kaunistajad on ise järjest suuremad asjatundjad. See eeldab, et ka kodusid hindav komisjon peab olema järjest professionaalsem.

 

Tiina Tegelmann kinnitas, et kõnealusest valdkonnast rääkides pole meie maakonnal kindlasti põhjust n-ö mütsi silmadele tõmmata. Siin tekib kauneid kodusid ja muid keni objekte järjest juurde.

 

Taasiseseisvunud Eestis asuti kodukaunistamisega aktiivselt tegelema 1997. aastal, mil selle liikumise patrooniks asus toonane president Lennart Meri, kes kuulutas siis välja Eesti kodukaunistamise aasta. Aastal 2000 tegi Eesti Kodukaunistamise Ühendus ettepaneku korraldada igal aastal aprillil lõpus suurpuhastuspäevad ehk talgupäevad, mis on populaarsed praeguseni ja mis on tänaseks leidnud vastukaja ning järgimist ka paljudes teistes riikides.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus